Aktywni Obywatele

Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy – projekt programu „Aktywni obywatele”

O PROJEKCIE:

Według raportu ONZ i OECD kobiety poniosą główne koszty kryzysu gospodarczego po pandemii. W Polsce nałoży się to na utrzymującą się lukę płacową wynosząca średnio 19%, a w sektorze prywatnym aż 30% (po uwzględnieniu premii i nagród).

Projekt zakładał przeprowadzenie diagnozy różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn oraz nierówności na rynku pracy w sytuacji kryzysu gospodarczego po pandemii. Diagnoza powstała na podstawie statystyk GUS, działań monitoringowych lokalnych pełnomocniczek Stowarzyszenia, badań jakościowych, a także z wykorzystaniem narzędzia gender budgeting. Wyniki diagnozy zostały opublikowane w raporcie „Kobiety, rynek pracy i równość płac”. Projekt przewidywał też działania rzecznicze: m.in. działania na rzecz wprowadzenia przygotowanego wcześniej projektu ustawy o ograniczaniu różnicy płac. Współpracowaliśmy z ekspertami i decydentami na rzecz przyjęcia zasady ujawnienia luki płacowej oraz wyrównania szans kobiet na rynku pracy, Radą Dialogu Społecznego, Konfederacją Pracodawców Lewiatan, Parlamentarną Grupą Kobiet, wybranymi firmami. Działania rzecznicze powstały we współpracy z Partnerem, Icelandic Women’s Rights Association.

Rezultatem projektu jest zwiększenie świadomości na temat nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy w obliczu kryzysu gospodarczego po pandemii i ich ograniczenie.

Powołałyśmy również Radę Programową projektu, w skład której wchodzą:

 • prof. Małgorzata Fuszara (UW),
 • Anna Karaszewska (Jobs First), 
 • prof. Iga Magda (IBS, SGH), 
 • dr. Ewa Rumińska-Zimny (Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet).

Koordynatorka projektu: Zuzanna Rokita

 • 22 MARCA 2023 – KONFERENCJA PREZENTUJĄCA RAPORT KOBIETY, RYNEK PRACY I RÓWNOŚĆ PŁAC ! 
  ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA KONFERENCJI: https://fb.watch/jCmntI_xr0/
   
 • 18 MARCA 2023 – SPOTKANIE Z CYKLU SIEĆ KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH: WZAJEMNE WSPARCIE W ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH W PYRZYCACH
   
 • 4 MARCA 2023 – DEBATA NA TEMAT RÓWNOŚCI PŁAC WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN W KIELCACH: https://fb.me/e/BjblIgkv
 • 2 MARCA 2023  – CYKL ROZMÓW Z FIRMAMI DBAJĄCYMI O RÓWNOŚĆ – ROZMOWY KONGRESU KOBIET
  Jak możemy zmniejszyć lukę płacową? : https://youtu.be/rkL-HmTz0WU
  Rekrutacja i kariera. Jak wspierać kobiety w budowaniu kariery : https://youtu.be/0JuPFzaZKGY
  Jakie wyzwanie stoją przed firmami, którym zależy na wspieraniu równości?: https://youtu.be/c96ntFKjPuY
   
 • 29 STYCZNIA – WARSZTATY LUKA PŁAC W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
   
 • 21 STYCZNIA 2023 – WYDARZENIE KOBIETY W DZIAŁANIU W POZNANIU: https://fb.me/e/1T6VDkonQ
   
 • 17 STYCZNIA 2023 – PUBLIKACJA PRZEWODNIKA RÓWNOŚĆ PŁAC I POLITYKA RÓWNOŚCI. DOBRE PRAKTYKI FIRM
   
 • 8 PAŹDZIERNIK 2022 – DEBATA: CZY TYLKO  NALEŻY SIĘ: RÓWNE PŁACE I DOBRE PRAKTYKI KRAJÓW I FIRM
   
 • 27 SIERPNIA 2022 – KONFERENCJA PRACA KOBIET ZROBIONE – NIEZAPŁACONE  W PYSKOWICACH https://fb.me/e/15mtqcosw
   
 • 3 CZERWCA 2022 – KONFERENCJA  DYSKRYMINACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ: https://fb.watch/jCnan4h-1r/
   
 • CZERWIEC 2022 – KAMPANIA EDUKACYJNA ZASTRZYK WIEDZY O LUCE PŁAC
  Luka płacowa – podstawowe informacje:  https://www.instagram.com/stories/highlights/18135901042264285/
  Różnice płac:  https://www.instagram.com/stories/highlights/18242594017103675/
  Dobre praktyki z Europy: https://www.instagram.com/stories/highlights/17887611296646949/
  Certyfikaty równych płac: ​ https://www.instagram.com/stories/highlights/18009763240411128/
  Nieodpłatna praca kobiet: https://www.instagram.com/stories/highlights/17960991244667837/
   
 • 10 LISTOPADA 2021 – DEBATA CO DALEJ Z RÓWNOŚCIĄ PŁAC?
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA: https://fb.watch/jCkgX2h7aE/
   
 • 6 LISTOPADA 2021 –  DEBATA  KU EGALITARNEJ DEMOKRACJI: RÓWNE PRAWA, RÓWNE PŁACE, RÓWNE SZANSE (EKONOMIA, PRAWO, EDUKACJA)
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA: https://fb.watch/jCkdytc0h_/
   
 • 6 LIPCA 2021 – KONFERENCJA PRZEDSTAWIAJĄCA WYNIKI RAPORTU OTWARCIA KRYZYS, RYNEK PRACY I KOBIETY
   
 • MAJ 2021 – POWOŁANIE RADY PROGRAMOWEJ
   
 • 22 KWIETNIA 2021 – PROJEKT KONGRESU KOBIET JAKO INICJATYWA POSŁÓW I POSŁANEK OPOZYCJI ZOSTAŁ SKIEROWANY DO MARSZAŁEK SEJMU
   
 • 30 MARCA 2021 –  PROJEKT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO PODPISU PRZEZ PARLAMENTARZYSTKI I PARLAMENTARZYSTÓW​
   
 • 12 MARCA 2021 – PROJEKT ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W SEJMIE I SENACIE
   
 • PARTNERZY SPOŁECZNI SKIEROWALI PROŚBE O PROCEDOWANIE PROJEKTU W RAMACH RADY DIALOGU DO WICEPREMIERA GOWINA.​
   
 • ​8 MARCA 2021- PODPISANIE PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH POROZUMIENIA NA RZECZ PROJEKTU LIKWIDACJI LUKI PŁACOWEJ PRZYGOTOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET (OPZZ, FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KONFEDERACJA LEWIATAN) PODCZAS WSPÓLNEJ KONFERENCJI POLSKA RÓWNYCH PŁAC-PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

22/03/2023

PRZEDSTWIAMY NASZ NAJNOWSZY RAPORT!

Mamy przyjemność przedstawić najnowszą publikację Stowarzyszenia Kongres Kobiet, raport KOBIETY, RYNEK PRACY I RÓWNOŚĆ PŁAC!

22/03/2023

KONFERENCJA KONGRESU KOBIET!

JUŻ DZIŚ NASZA KONFERENCJA BĄDŹCIE Z NAMI!