Działania

Stowarzyszenie Kongres Kobiet działa na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowania solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii.

Opierając się na doświadczeniach przeszłości, na naszej wiedzy i umiejętnościach, działamy razem tak, by być z tego dumne w przyszłości. By być dumne z demokratycznej Polski, gdzie obywatele i obywatelki są równi_e, wolni_e, solidarni_e i radośni_sne.

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4 tysięcy kobiet z całego kraju, by podjąć dyskusję o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce.​

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Podejmuje działania prokobiece oraz mające na celu wyrównanie różnic powstałych ze względu na płeć.