Kongresy

Ogólnopolskie Kongresy Kobiet to zjazdy (nie tylko) kobiet z całej Polski. Co roku, począwszy od czerwca 2009, kobiety spotykają się, by dyskutować i spierać się, analizować sytuację kobiet w Polsce w różnych aspektach, omawiać i wypracowywać działania mające na celu poprawę ich losu i wspieranie równości. Każdy coroczny Kongres to kilkanaście centrów tematycznych, kilkadziesiąt paneli, ponad sto panelistek, kilka tysięcy osób uczestniczących i moc atrakcji towarzyszących.