Regiony

Misją Stowarzyszenia Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn, działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich istot, budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o herstorii. Ta misja i płynąca z niej wizja społeczeństwa równościowego nie mogłaby być realizowana, gdyby nie grono osób wspierających i współpracujących rozsianych po całej Polsce, a także za jej granicami. Te osoby to regionalne pełnomocniczki! Dzięki ich pracy i zaangażowaniu dzieje się bardzo dużo! Poniżej możesz sprawdzić, kto aktywnie działa na rzecz kobiet w Twojej okolicy.

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wrocław

JOANNA STAŃCZYK – jest członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, wice prezeską Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, przewodniczącą Rady Osiedla, przedsiębiorczynią, od ponad 20 lat jest związana z wrocławską kulturą. Jest producentką –  organizowała liczne festiwale i wydarzenia m.in. Przegląd Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Wrocław Non-Stop. Była dyrektorką wykonawczą pierwszej edycji festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Obecnie intensywnie zajmuje się pomocą uchodźcom jako jedna z liderek „Matki na granice”.  Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, partycypacji społecznej oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, nieugięcie walczy o zwiększenie reprezentacji kobiet w organach i podmiotach miejskich. Jest odważna w swoich wypowiedziach i działaniach.

Kontakt:

joanna.stanczyk.biuro@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wałbrzych

ELŻBIETA POLEWSKA – absolwentka Wydziału Historyczno- Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnia instruktorka harcerska, obecnie sympatyczka ZHP. To w harcerstwie nauczyła się dobrej organizacji pracy oraz wrażliwości na potrzeby innych. Obecnie na aktywnej emeryturze. Feministka, realizatorka szeregu inicjatyw na rzecz kobiet: Strajku Kobiet, One Billion Rising, Regionalnego Kongresu Kobiet w Wałbrzychu oraz konferencji Czas na Kobiety. Partnerka projektu Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Aktywnie działa na rzecz seniorów będąc wiceprzewodniczącą Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta. Członkini ZNP oraz wielu organizacji kobiecych w Wałbrzychu Laureatka w 2015 r .regionalnego plebiscytu „Osobowość Roku”.

Kontakt:

ela1polewska@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wrocław

MARZANNA ŁUKASZEWICZ – feministka, aktywistka, działaczka społeczna, organizatorka i uczestniczka licznych wydarzeń oraz protestów w obronie praw kobiet, mniejszości seksualnych i innych grup dotkniętych dyskryminacją i przemocą. Zwolenniczka idei równościowych. Wiceprzewodnicząca Kolegium Rady Miast Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jedna z liderek inicjatywy „Matki na Granicę”, organizującej wsparcie dla uchodźców w Polsce i Europie. Mocno zaangażowana w niesienie pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, laureatka nagród i wyróżnień za działalność charytatywną. Promotorka młodego pokolenie kobiet, mentorka zachęcająca je do rozwoju i wiary w siebie, do sięgania po więcej, rozwijania się i śmiałego podejmowania nowych wyzwań. Prywatnie szczęśliwa kobieta, mama, babcia i partnerka. Uczestniczka Pol’and’Rock Festivalu, wielka fanka Jurka Owsiaka.

Kontakt:

marzanna.lukaszewicz@onet.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wrocław

MAGDALENA ROZWADOWSKA – badaczka naukowa i dydaktyczka w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Wiceprezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Członkini International Association For Feminist Economics. Bierze udział w projektach naukowych Horyzontu 2020. Członkini Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych z Polityki Spójności Unii Europejskiej. Brała udział w licznych innowacyjnych projektach z zakresu energii odnawialnej, pomocy humanitarnej, rozwoju NGOs. Konsultantka w zakresie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się sprawiedliwa transformacja energetyczna, zielona gospodarka, zrównoważony rozwoju, finanse zrównoważonego rozwoju, ekonomia feministyczna.

Kontakt:

mmrozwadowska@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wałbrzych

TERESA WINCEK – wałbrzyszanka, uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1989). Od 26 lat wspólniczka firmy działającej w sektorze budowlanym. Wcześniej Kierowniczka Biura Stowarzyszenia Wisła-Odra w Wałbrzychu i pracownica Urzędu Miasta. Aktywistka: inicjowała kilka lokalnych akcji społecznych, w tym m. in. akcję na rzecz osób nieletnich, które popadły w konflikt z prawem. W okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w ramach jednej z pierwszych po transformacji wałbrzyskich prywatnych hurtowni materiałów budowlanych) wielokrotnie zderzała się z wadliwymi przepisami prawnymi, biurokracją lub nawet urzędniczymi nadużyciami. W 2007 r. zainicjowała w mieście jedyną w swoim rodzaju akcję protestu najemców lokali użytkowych. Sprawa dotyczyła sposobu naliczania podatku od nieruchomości. Czasowo członkini Partii Kobiet, jednak dopiero program Kongresu Kobiet okazał się w pełni zgodny z jej  standardami, zaangażowaniem i temperamentem.

Kontakt:

twincek@kongreskobiet.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Dzierżoniów

DIANA KACZYŃSKA –  od wielu lat działa bardzo aktywnie na rzecz kobiet czego najlepszym dowodem jest współorganizowane po raz siódmy  w Dzierżoniowie FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH. Sama prowadzi z sukcesem własne przedsiębiorstwo i jest  między innymi laureatką SMOKA BIZNESU 2011 dla najlepszego mikroprzedsiębiorstwa. Realizuje szereg projektów angażujących kobiety Dzierżoniowa, promując i edukując na rzecz rozwijania przedsiębiorczości. Jest absolwentką Letniej Akademii Kongresu Kobiet i wielokrotną uczestniczką Ogólnopolskich Kongresów Kobiet. Cieszy się dużym szacunkiem  w środowisku dzierżoniowskim współpracując z wieloma organizacjami społecznymi.

Kontakt:

di@di-art.com.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Włocławek

AGNIESZKA JURA-WALCZAK – ukończyła Letnią Akademię Kongresu Kobiet, dzięki której zdecydowała się kandydować w wyborach samorządowych. Jest radną Rady Miasta Włocławek. Należy do Rady Krajowej Nowoczesnej. W ciągu ostatnich kilku lat: zorganizowała Konferencję Włocławek – miasto dla biznesu; zorganizowała radę biznesu przy prezydencie, weszły w jej skład przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych działających na obszarze miasta Włocławek, szkół wyższych oraz dyrektorka Urzędu Pracy; zainicjowała i organizuje „bajkowe korowody”, pierwszego oraz drugiego dnia czerwca bajkowe postacie odwiedzają wszystkie osiedla we Włocławku bajkowym autobusem; zainicjowała i zorganizowała powstanie we Włocławku izby gospodarczej. W czasie pandemii podjęła współpracę z Bankiem Żywności w Grudziądzu, który prowadził zbiórki żywności w sklepach Lewiatan. Żywność to mogła być rozdzielana wśród potrzebujących mieszkańców Włocławka. Organizuje spotkania dla kobiet Kobieta Nowoczesna. Zorganizowała I i II Regionalny Kongres Kobiet we Włocławku. Organizuje Dzień Sąsiada w moim okręgu wyborczym. Działam na rzecz powstania we Włocławku Grzebowiska dla psów. Złożyła także wniosek, aby plac mieszczący się przy teatrze we Włocławku nazwać placem praw kobiet.

Kontakt:

agnieszkajurawalczak@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Lublin

HENRYKA STROJNOWSKA – psycholożka, wykładowczyni, trenerka, prowadziła prywatną praktykę w zakresie doradztwa psychologicznego i szkoleń. W latach 2006 – 2008 radna i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin. W latach 2008 – 2012 wicewojewodzina lubelska. Od roku 2012 dyrektorka Wojewódzkiego Zarządu Nieruchomości w Lublinie. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami, temat zajęć „Aktywność kobiet w przestrzeni publicznej, działa politycznie i społecznie. W wolnym czasie namiętnie czyta książki, wędruje i zwiedza, robi zdjęcia i uprawia sport (kajaki, rower, narty biegowe). 

Kontakt:

hstrojnowska@gazeta.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Zielona Góra

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC – doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka. Autorka publikacji
z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Współzałożycielka i od 17 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją. 

Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji, przewodniczącą Rady drugiej kadencji. członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego. Laureatka w 2016 r. Nagrody Polskiej Rady Biznesu im Jana Wejcherta w kategorii; „Działalność społeczna”, wyróżniona odznaką: „Zasłużona dla Województwa Lubuskiego” w 2016 r.

Kontakt:

akucharska-dziedzic@kongreskobiet.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Tomaszów Mazowiecki

WANDA MOTYL – z wykształcenia włókienniczka, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Przez długi czas pracowała na kierowniczym stanowisku w dużym zakładzie włókienniczym, potem prowadziła działalność gospodarczą, obecnie na emeryturze. Działaczka miejska, aktywistka, organizatorka miejskich sprzeciwów, eventów i protestów.

Kontakt: 

wanda.motyl@o2.pl

Wicepełnomocnik Kongresu Kobiet
Tomaszów Mazowiecki

Adam Arkadiusz Pierzchała  – działacz społeczny i aktywista mocno związany z powiatem tomaszowskim, działający na rzecz poszerzania przestrzeni kobiet i mężczyzn, a także równouprawnienia dla społeczności LGBTQ+. Student politologii na Uniwersytecie Łódzkim. Prywatnie syn wspaniałej mamy i fan „Gwiezdnych Wojen”.

Kontakt:

apierzchala10@poczta.fm

Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet
Rzeszów

MAGDALENA KORYL – aktywistka, działaczka obywatelska, ale przede wszystkim działaczka na rzecz inicjatyw kobiecych. Od 2015 roku Pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongresu Kobiet na Podkarpaciu.
W 2015 roku zaangażowała się w serie szkoleń oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wraz z Amnesty International. Do 2016 roku związana z polityką pełniąc m.in. funkcje sekretarza Partii Twój Ruch na Podkarpaciu, asystentki posła na Sejm z ramienia TR oraz SLD. W 2014 brała udział wyborach samorządowych do Rady Miasta Rzeszów.

Współorganizuje Czarne Marsze Kobiet. Czynnie działała również na rzecz akcji  Ratujmy Kobiety. W grudniu 2017 roku była współorganizatorką spotkania z kobietami pt. Alimenty to nie prezenty na terenie Rzeszowa. Od 2017 roku działa na terenie Rzeszowa wraz z Podkarpacką Radą Programową Kobiet pracując nad wieloaspektowym polepszeniem sytuacji kobiet na Podkarpaciu. Pragnie nadal edukować i podejmować faktyczne działania, które polepszają sytuacje kobiet na Podkarpaciu.

Jak na prawdziwą rzeszowiankę przystało pochodzi z jednej z najstarszych rzeszowskich rodzin kupieckich. Do rodzinnego miasta wróciła w 2012 roku po 22 latach spędzonych RPA. Właśnie w Afryce zdobyła ogromne doświadczenie, jako wolontariuszka w pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przez los oraz dziećmi chorymi na HIV/AIDS. Doskonale zna smak samodzielnego wychowania dzieci i borykania się z trudną niekiedy polską rzeczywistością.

Kontakt:

magdalenakoryl@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Białystok

DANUTA KASZYŃSKA – działaczka społeczno–polityczna na rzecz wspierania kobiet w różnych obszarach życia, rozwoju przedsiębiorczości szczególnie wśród młodego pokolenia i rozwoju Podlasia.

Z wykształcenia nauczycielka matematyki, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów
w ochronie Zdrowia, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Prezeska i współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Członkini Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Członkini Rady Ekspertów do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku a także Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Białymstoku. Radna sejmiku województwa podlaskiego w kadencji 2010-2014. Działaczka społeczna zachęcająca kobiety do włączania się w życie polityczne i społeczne.  

Kontakt: 

danuta@kaszynska.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Słupsk

DANUTA WAWROWSKA – prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Inicjatorka ogólnopolskiej akcji „Alimenty to nie prezenty” , aktywnie działająca na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych dzieci i konsekwentnie dążąca do zmiany prawa z ostatnim sukcesem w zakresie nowelizacji art. 209 Kodeksu Karnego. Członkini Zespołu Ekspertów senackiej komisji Rodziny, Polityki Senioralnej  i Społecznej ds. wprowadzenia zmian systemu  Alimentacyjnego.

Radna Sejmiku woj. Pomorskiego, wiceprzewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska, Prezeska i Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”, którego głównym celem jest inicjowanie aktywności kobiet w regionie.  Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku, członkini honorowa stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty”. 

Społeczna asystentka posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic.

Kontakt:

kobiecyslupsk@wp.pl 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Gdańsk

BARBARA KIJEWSKA – doktora nauk o polityce, pracownica Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się zagadnieniem aktywności politycznej i publicznej kobiet. Autorka publikacji naukowych i ekspertyz. Członkini Stowarzyszenia WAGA promującego równość kobiet
i mężczyzn i Polskiego Klubu Ekologicznego. Autorka książki Polityka równościowa: przestrzeń instytucjonalna (2016). 

Kontakt: 

barbara@kijewska.pl 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
2023 – 2024  

ANNA SAFADER

Kontakt:

safader.anna@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Tychy

ALINA BEDNARZ – przedsiębiorczyni, trenerka biznesu. Działaczka społeczna, feministka, uczestniczka licznych kursów i szkoleń dla liderek, współorganizatorka Śląskich Manif, Czarnego Poniedziałku, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, protestów przed sądem w Tychach. Organizuje
i uczestniczy w  licznych  akcjach zwracających uwagę na problemy kobiet, współorganizuje Kongresy Kobiet Województwa Śląskiego, spotkania, debaty. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszalku województwa śląskiego. Uznana w plebiscycie Dziennika Zachodniego za jedna z 50. najbardziej wpływowych kobiet w woj. śląskim. Prezeska Stowarzyszenia ON/OFF, członkini zarządu stowarzyszenia Szlakiem Kobiet, współtworzy, z koleżankami pełnomocniczkami z woj. śląskiego, projekt Śląski Szlak Kobiet.

Kontakt: 

abednarz@kongreskobiet.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Sosnowiec

HALINA SOBAŃSKA – dr nauk humanistycznych, historyczka, politolożka, wykładowczyni akademicka, liderka regionalna, działaczka społeczna, polityczka, radna Sosnowca przez 4 kadencje, feministka, organizatorka licznych akcji, marszy, protestów przeciw dyskryminacji i przemocy wobec kobiet – One Billion Rising – w Sosnowcu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, założycielka Centrum Informacji Praw Kobiet – bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla kobiet. Koordynatorka projektów na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, aktywizacji seniorów – inicjatorka powołania Rady Seniorek i Seniorów w Sosnowcu.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Kulturowej Tożsamości Płci, Szkoły Modelu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, Szkoły Partycypacji Społecznej. Uczestniczka spotkania przedstawicielek organizacji kobiecych w Pradze w 2012 r. w ramach projektu „Let’s make female politics” oraz Nowym Yorku, Filadelfii, Waszyngtonie, Dublinie i Pradze w ramach projektu „Kształcenie kadry edukacji dorosłych na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym” (2016). Uczestniczka Światowego Marszu Kobiet w Stambule (2011). Za aktywność społeczną uznana za „Kobietę Sukcesu Śląska” w plebiscycie widzów TVS (2013) oraz „Jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego” – plebiscyt Dziennika Zachodniego (2008, 2014). Nominowana do tytułu „Człowiek roku w Sosnowcu” (2014). Laureatka plebiscytu „Stalowy Goździk” (2013). Autorka artykułów i publikacji na temat udziału kobiet w życiu publicznym.

Kontakt: 

sobanska.halina1@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Gliwice 

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK: dr n. hum. kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, krzok. Pasjonatka historii lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem herstorii. Ekspertka ds. komunikacji społecznej z doświadczeniem korporacyjnym (Svedala Group, Saint-Gobain/1996-2000), społecznym (NGO) i politycznym. Mentorka, nauczycielka akademicka, założycielka i współzałożycielka wielu oddolnych lokalnych grup działania. Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, społeczna członkini zespołu RPO (2015-2022) dla województwa śląskiego. Obecnie specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego w Instytucie Korfantego oraz wykładowczyni na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Śląskim. Gliwiczanka.

W styczniu 2009 r. nominowana przez Gazetę Wyborczą do tytułu „Polka Roku” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych. W 2018 – twórczyni społecznego projektu uczczenia 160-lecia urodzin Janiny Omańkowskiej, przyjętego przez Sejmik Śląski jako honorowe zobowiązanie na rok 2019 2018 – współautorka broszury wydanej przez ODHIR nt. stulecia praw wyborczych w Polsce „Chcemy całego życia!”. Nakład wznawiany dwukrotnie. W 2015 roku powołała do życia Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, zajmujące się historią kobiet, promocja i upamiętnianie. W 2018 roku zarządzała wdrożeniem motywu „Industria jest kobietą” w 40. obiektach Szlaku Zabytków Techniki w woj. śląskim na potrzeby Święta Szlaku Zabytków Techniki, tzw. Industriady. Zajmowała się prowadzeniem akcji „Joanna, tu byłam!” wskazującej na duży symboliczny wymiar postaci Joanny Grycik von Schomberg-Godulla, hrabiny Schaffgotsch. 2019 – pomysłodawczyni i kuratorka wystawy „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.

Ambasadorka górnośląskiego dziedzictwa industrialnego i herstorycznego.

Kontakt:

malgorzata.tkaczjanik@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Świętochłowice

JADWIGA GARBACIOK  – pielęgniarka dyplomowana w Klinice dziecięcej  Katowicach, instruktor rekreacji ruchowej katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Obecnie prowadzi zajęcia  gimnastyczne w Domu Sportu w Lipinach. Jest organizatorem cyklicznych Miejskich Zawodów Gimnastycznych, festynów sportowych z okazji Dnia Dziecka i  Dnia Sportu. Od 1998r Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach.   Aktywnie działająca na rzecz ochrony środowiska i przyrody czego efektem jest zrealizowana rekultywacja zanieczyszczonego fenolem terenu przy osiedlu „Brzezina”, wnioskowała o wykonanie w tym miejscu wielofunkcyjnego boiska przyosiedlowego.  Systematycznie działa również na rzecz ochrony  środowiska , pielęgnacji zieleni miejskiej (Świętochłowickie Koło Ekologiczne) . Przewodniczyła: w  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w latach 2000-2002, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w latach 2002-2006, Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny w latach 2006-2008, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nagrodzona brązowym srebrnym i złotym Kluczem  Samorządowiec  Roku 2010-13, wraz z kolegami Radnymi otrzymała statuetkę Super Samorząd w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Współuczestniczka aktywnych działań, które zaowocowały utworzeniem Centrum Kultury Śląskiej  oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.  Dzięki Jej staraniom Miasto w sposób aktywny wspierało działające w Świętochłowicach służby ratunkowe i porządkowe. W efekcie tego wygospodarowano środki na zakup radiowozu dla potrzeb Policji, współfinansowano zakup hydraulicznego podnośnika drabiny dla potrzeb Straży Pożarnej, nabyto sprzęt dla centrum dowodzenia Straży Miejskiej. Obecnie aktywnie wspiera działania na rzecz wsparcia  rodzin ukraińskich Odznaczona brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Kontakt:

igakora@wp.pl

Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet
Siemianowice

MAŁGORZATA GRONIEWSKA  – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Menedżer Kultury) oraz Studiów Podyplomowych – Integracja Europejska. Działaczka kultury, feministka, walcząca o prawa kobiet, autorka pracy o prawach kobiet w Polsce i w UE, organizatorka strajku kobiet w Siemianowicach Śląskich. Aktualnie członkini Rady Seniorów w Katowicach, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Siemianowicach Śląskich, Przewodnicząca Nowej Lewicy w Siemianowicach Śląskich.

Kontakt:

mgroniewska@wp.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Katowice

GABRIELA MORAWSKA-STANECKA – adwokatka, działaczka społeczna, feministka,  przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członkini Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, KOD-erka; od 26 lat prowadzi działalność prawniczą – obecnie jako właścicielka Kancelarii Prawa Medycznego, od lat w działalności prawniczej skupia się na prawie medycznym; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając im pro bono w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz świadcząc pomoc w sprawach  związanych z dyskryminacją z jakiegokolwiek tytułu, aktywna uczestniczka akcji Tydzień Konstytucyjny, organizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, czynna uczestniczka akcji łańcuch światła Śląsk, organizatorka Czarnego Piątku w Katowicach 23 marca 2018 r.; współorganizatorka V Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego i redaktorka naczelna pisma Kongresówka, wydanego z okazji tego Kongresu.

Kontakt:

szanta.gms@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Zagłębie

JOANNA SEKUŁA – zagłębianka, jej rodzina mieszka w Zagłębiu od kilku pokoleń. Tutaj się uczyła, tu pracuje i mieszka. Z wykształcenia jest inżynierką, z powołania nauczycielką, aktualnie wykonuje zawód menedżerki. Po ukończeniu studiów chciała pracować w swoim zawodzie, ale niestety nie było miejsc mogących przyjąć inżynierkę o mojej specjalności – urządzenia do zgazowania węgla. Zaczęła pracować bezpośrednio po studiach w Sosnowieckim Elektroniku, jednej z najlepszych szkół w tej branży w Polsce. Uczyła przedmiotów zawodowych. Po 1993 roku, razem z Fundacją Batorego, zaczęła wdrażać do Liceum Technicznego program przedsiębiorczości. Jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej zajmowała się projektowaniem i realizacją programów unijnych. W 1998, z paryskim Lycée Polyvalent Privée jako partnerem, zrealizowała jeden z pierwszych projektów Leonardo da Vinci.

Jej przygoda z nauczaniem (ale nie z kształceniem) zakończyła się, gdy pojawiła się możliwość objęcia stanowiska menedżerskiego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Był to okres intensywnego szkolenia młodzieży i osób dorosłych, w tym zagrożonych wykluczeniem, w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W między czasie skończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem i doradztwa zawodowego. Jednocześnie prowadziła własną działalność nabierając niezwykłego doświadczenia.

Przez dwa lat pracowała w Spółce Restrukturyzacji Kopalń na stanowisku Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami lokalowymi likwidowanych kopalń. Po intensywnych kontaktach z samorządami miast w których były likwidowane kopalnie doszłam do wniosku, że moja wiedza może się przydać w rozwiązywaniu problemów na szczeblu lokalnym. W 2011 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych i te obowiązki wykonuje do dziś. Wdrożyła we współpracy w Gminie ciekawe projekty: Mieszkanie dla absolwenta, Mieszkanie do remontu, mediacyjny Program wyjścia z zadłużenia. Podnosząc swoje umiejętności odbyłam cały cykl szkoleń związanych z zarządzaniem substancją mieszkaniową i ukończyłam na SGH studia podyplomowe w zakresie Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. W 2017 wdrożyliśmy pierwszy w Polsce projekt PPP w zakresie energomodernizacji zasobów mieszkaniowych, słynny już Projekt Juliusz.

Przez prawie całą swoją karierę zawodową jest związana z pisaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w najróżniejszych programach.

Kontakt:

sekula.joanna@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Skoczów

BEATA MACURA – pracownica samorządowa od 1990 r. –  obecnie  Sekretarz  Gminy. Radna Powiatu Cieszyńskiego od 2016 r., zasiada w Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  Prezeska Skoczowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet działającego na rzecz kreatywności
i rozwoju kobiet. Uczestniczka wielu kursów, m.in.: „Wybory Kobiet”, „ABC Kampanii wyborczej”, „Przywództwo kobiet w życiu społecznym i gospodarczym” mających na celu skuteczne wywieranie wpływu oraz strategie planowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

Zaangażowana w życie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i akcji charytatywnych na terenie Gminy Skoczów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kontakt:

beata.macura@interia.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Mikołów  

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ – dwukrotnie współorganizowała tysko-mikołowski Kongres Kobiet. Kilka lat temu nawiązała współpracę z Soroptimist International Poland Club Silesia Katowice i włączyła Mikołów do akcji „Orange The World” – stop przemocy wobec kobiet. Jest zastępczynią burmistrza Miasta Mikołowa – odpowiada za sprawy społeczne, oświatę i kulturę. Jej atutami są: 25-letnie dziennikarskie doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestnictwo w życiu miasta i regionu oraz doskonała znajomość środowiska lokalnego. Podejmuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, ale też angażuje innych, aktywnie wspiera działania regionu, pobudza aktywność obywatelską i buduje kapitał społeczny. Utrzymuj od lat obrany przez siebie kierunek.

Kontakt:

spychala.dlugosz@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Kielce

MAŁGORZATA MARENIN – z wykształcenia chemiczka, przez długi czas pracowała jako nauczycielka chemii, fizyki i przyrody w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Organizatorka corocznego Zlotu Współczesnych Czarownic u podnóża Łysej Góry – w Kielcach. Aktywistka i polityczka, organizuje liczne pikiety i protesty w obronie praw kobiet, mniejszości seksualnych i innych grup dotkniętych dyskryminacją. Ateistka i zdobywczyni nagrody Kryształowego Świecznika – nagrody Marszałkini Sejmu, Wandy Nowickiej. Pełnomocniczka Prezydenta Skarżyska-Kamiennej ds. Równego Traktowania,  liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Kielcach oraz pełnomocniczka Centrum Praw Kobiet w Kielcach. Członkini Inicjatywy Feministycznej.

Kontakt:

malgorzatamarenin@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Elbląg 

TERESA LUBASZEWSKA – lat 50, wykształcenie średnie handlowe, prowadzi własną firmę, zajmującą się handlem od ćwierćwiecza. Ponadto od dwóch kadencji jest ławniczką w sądzie rodzinnym. Od lat działa społecznie w Gminie Rychliki.

Kontakt:

tesa86@wp.pl

 Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Elbląg

JADWIGA KRÓL – jako radna sejmiku Warmińsko-Mazurskiego w latach 2002 – 2006 oraz
2014 – 2018 wspierała organizacje pozarządowe, pomagała w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu.

Była pełnomocniczka wojewody ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, inicjatorka konferencji
w 9 miastach województwa: „Stop przemocy wobec kobiet”

Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet; laureatka nagrody regionów IV Kongresu Kobiet. Organizatorka akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o parytetach na listach wyborczych. Pomysłodawczyni wielu konferencji regionalnych, m.in. „Kobiety dla Polski – Polska dla Kobiet”, „Czas na kobiety w polityce”, „Kobieta aktywna, kobieta silna…”. Inicjatorka festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Organizatorka zorganizowanych wyjazdów na Kongresy Kobiet do Warszawy.

Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” działającego na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Kontakt:

jadwiga.krol@wp.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Elbląg 

DOMINIKA CUPRYCH – dotknęły ją lub bliskich problemy, które dotykają młodych ludzi, a nie powinny. Dlatego od dawna jest bardzo zaangażowana we wszelkiego rodzaju wydarzenia i wsparcie rożnych organizacji. Chciałaby, aby więcej młodych ludzi zaangażowało się w sprawy które dotyczą właśnie ich. Jest dobrą organizatorką. Organizowałam i aktywnie uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych.

Kontakt:

d.cuprych@wp.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Poznań

VIOLETTA RATAJCZAK – specjalistka marketingu i zarządzania, coach, mentorka, bizneswoman, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Od 2016 roku Pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongresu Kobiet Poznań. Finalistka konkursu „Sukces Pisany Szminką” Business Roku 2014 r. oraz konkursu Poznanianka Roku 2019 r.  Od lat wspiera kobiety, inspiruje je do zmiany i rozwoju osobistego. Autorka licznych programów rozwojowych, konferencji i warsztatów dla Kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Zaangażowanych Odważnych Kobiet „SZOK”. 

Kontakt:

vratajczak@kongreskobiet.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Piła

IWONA KAMIŃSKA-LECH – mgr ekonomii, prowadzi własną działalność gospodarczą, wykładowczyni, feministka, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet, prezeska stowarzyszenia. Jest jedną ze współorganizatorek regionalnego kongresu jakim jest Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski, który co roku odbywa się w Pile. Prowadzi działania na rzecz kobiet na szczeblu lokalnym. Współpracuje z różnymi klubami i organizacjami działającymi na rzecz kobiet m.in. z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet (organizatorzy lokalni), Klubem Kobiet Przedsiębiorczych, Klubem Kobiet Ciekawych. Uwielbia aktywny wypoczynek – turystykę pieszą i rowerową, nordic walking, bowling, paralotniarstwo.

Zgadza się z tym co powiedziała kiedyś Madeleine Albright: „W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet”. Uważa, że kobiety powinny dbać o siebie wzajemnie, podwójnie, bo przecież tylko one same są w stanie zrozumieć swoje problemy, a w potrzebie – posłużyć prawdziwym wsparciem i zrozumieniem.

Kontakt:

kongrespila@wp.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Poznań

ELŻBIETA GRODZKA – vice pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, radna dzielnicy Górczyn/Poznań, animatorka kultury, organizatorka wydarzeń społecznych. Przedsiębiorczyni, działaczka społeczno-polityczna,aktywistka. Prywatnie matka, córka, babcia, żona. Współorganizatorka wydarzeń takich jak debaty, panele dyskusyjne i konferencje oraz wydarzenia kulturalno-społeczne. Absolwentka Programu Szkoły Liderów miasta Poznania.

Kontakt:

wielkopolska@kongreskobiet.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Koszalin

DOROTA  RÓŻA CHAŁAT –  mentorka kobiet, feministka, społeczniczka związana ze światem organizacji pozarządowych od 15 lat. Prezeska Stowarzyszenia Era Kobiet, Radna Rady Miejskiej w Koszalinie. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Radzie Miejskiej w Koszalinie. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a wcześniej była cztery kadencje członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.  Od 30 lat aktywnie wspiera działania na rzecz równouprawnienia, praw kobiet, ich aktywizacji oraz przeciwdziałania przemocy domowej ze względu na płeć.  Organizatorka koszalińskiej manify (8Marca), Czarnych Protestów oraz Strajku Kobiet w Koszalinie i Regionalnych Kongresów Kobiet w regionie koszalińskim. W ramach działań zawodowych jest doradczynią biznesową i kluczową, zajmuje się aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką projektu pt. Zachodniopomorska Sieć Kobiet, która obejmuje swoim zasięgiem 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Tworzy w ramach niech Zachodniopomorską Sieć Kobiet – wsparcie Kobiet. Ponadto jest trenerką nordic walking i gimnastyki słowiańskiej.   

Kontakt:
dorotachalat@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Pyrzyce

AGNIESZKA ODACHOWSKA – prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, specjalistka ds. projektów unijnych, była członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Traktowania, była wiceburmistrzyni Pyrzyc i dyrektorka LGD Ziemia Pyrzycka, liderka w województwie zachodniopomorskim w konkursie animator ekonomii społecznej, liderka „Polki powiatowej”, 20 lat związana z oświatą, 10 lat pracy w w samorządzie, autorka ponad 60 projektów aktywizujących społeczność lokalną.

Kontakt: 

agnieszka.centrumrozwoju@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Szczecin

BOGNA CZAŁCZYŃSKA – pełnomocniczka Marszałka Pomorza Zachodniego Olgierda Geblewicza ds. kobiet i równego traktowania. Jest członkinią Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Pomorza Zachodniego oraz członkinią m.in. Zespołu Przeciwdziałania Dyskryminacji Osobom LGBTQ, który funkcjonuje przy Zachodniopomorskiej Radzie Pożytku Publicznego Pomorza Zachodniego. Działa w Zespole eksperckim projektu Miasta Równych Szans przy Związku Miast Polskich. Inicjatorka i współorganizatorka Regionalnych Kongresów Kobiet w Szczecinie i Goleniowie, Rejsów Kobiet NAWIGRACJE, współorganizatorka akcji One Billion Rising – Nazywam się Miliard
w Szczecinie, działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet i Wielkiej Koalicji za Równością
i  Wyborem. Założycielka i administratorka grupy Dziewuchy Dziewuchom w Szczecinie. Współorganizatorka projektu GENDER MOBIL realizowanego na polsko-niemieckim pograniczu oraz projektu ŚWIETLIKI – programów rewitalizacji społecznej i aktywizacji obywatelskiej środowisk lokalnych na obszarach wiejskich. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla pracodawców, pracowników urzędu pracy i bezrobotnych z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością.

Działa na rzecz uchodźców i integracji międzykulturowej. Zainteresowana społeczną zmianą związaną ze stosowania narzędzi partycypacji obywatelskiej oraz większego udziału kobiet w życiu społecznym. Wypoczywa na wodzie, przy wodzie i pod wodą.

Kontakt:

bognacz@hot.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Pyrzyce

KATARZYNA KOSNO – prowadzi firmę świadczącą usługi dla rolnictwa, agroturystykę oraz skansen rybacki „Jeziorak”. Jest równocześnie Prezeską Stowarzyszenia „Jaskółka”, działającego na rzecz kobiet z obszarów wiejskich oraz założycielką i menedżerką spółdzielni socjalnej „Jaskółka”.  W 2011 roku otrzymała odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadawaną na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Pyrzyckiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja”. Prywatnie szczęśliwa mężatka, mama trójki dzieci.​

Kontakt:

kkosno@kongreskobiet.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Sławno

JUSTYNA PACUŁA-WOŹIAK – absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, lokalna działaczka aktywizująca społeczność lokalną ze szczególnym umiłowaniem aktywności kobiet. Współorganizatorka I Regionalnego Kongresu Kobiet w Gminie Darłowo i innych imprez o zasięgu lokalnym. Od 16 lat związana zawodowo z samorządem, pełnomocniczka ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz Kierowniczka Gminnych Świetlic i Placówek. Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości
i niezależności. Preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków. ​

Kontakt:

pysia2210@wp.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Polanów

DOROTA WÓJCICKA-POPOWICZ– magistra politologii i nauk społecznych ze specjalnością filozofia, z zamiłowania nauczycielka języka angielskiego wdrażająca nowoczesne metody nauczania. Członkini stowarzyszenia aktywności lokalnej Era Kobiet Koszalin, w których działa na rzecz grup dyskryminowanych, równouprawnienia, praw człowieka, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Lokalna społeczniczka i animatorka. Realizatorka projektów na rzecz kobiet: „Mam prawo wiedzieć”
oraz „Mam prawo wiedzieć i pytać”, w ramach których podejmuje działania wsparcia, doradztwa dla kobiet z powiatu koszalińskiego. Organizatorka Kawiarni Obywatelskich w Gminie Polanów związanych ze wsparciem kobiet. Koordynatorka akcji One Billion Rising w Polanowie. Zainteresowana wprowadzaniem zmian na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Uważam, że EDUKACJA kobiet jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, by wzmocnić pozycję kobiety w społeczeństwie.

Kontakt:

wojcickapopowicz@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wałcz

MARZENA DOMAŃSKA – dyrektorka Przedszkola i Żłobka w Tucznie, Prezeska Stowarzyszenia KOT, realizująca projekty na rzecz pobudzania do aktywności lokalnej społeczności i wspierająca kobiety w trudnych sytuacjach życiowych oraz zainteresowana pomocą osobom doświadczającym przemocy.

Kontakt:

domanska.marzena@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet
Zielona Góra

ILONA MOTYKA – członkini Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze od 2001 roku i była wiceprezeska Stowarzyszenia BABA w latach 2008-2021. Działalność w BABIE traktuje jako możliwość realizacji ważnych dla niej wartości. Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i praw człowieka, w tym dwie roczne Akademie: Akademię Kobiet Aktywnych i Akademię Demokracji Socjalnej. Koordynowała kilkanaście projektów Stowarzyszenia poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w tym m.in. projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi z Niemiec. Obecnie kieruje biurem Stowarzyszenia oraz zajmuje się koordynacją poradnictwa i zdobywaniem funduszy na działalność. Z wykształcenia jest mgr inż. organizacji i zarządzania i germanistką. Wolny czas spędza słuchając muzyki i czytając o polityce międzynarodowej. Mieszka w Zielonej Górze od 30 lat.

Kontakt:

baba@baba.org.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Berlin

ALICJA MAGDALENA MOLENDA –  od przeszło 10 lat mieszkanka Berlina. Niepoprawna idealistka i marzycielka. Z zawodu złotnik-jubiler, dziś Feministka bez Granic. Ma w dorobku unikatową biżuterię i wiele życiowych, czasem unikatowych doświadczeń, które zainspirowały ją do walki o prawa kobiet. Jedna z inicjatorek tworzenia pierwszych struktur KOD -Berlin. Brała udział w rozbudowie oddolnego ruchu Dziewuchy Dziewuchom Berlin. Zorganizowała w Berlinie liczne wydarzenia, w tym największy zagraniczny Czarny Protest (ok. 2 tysiące osób). Bierze udział w akcjach pomocy dla kobiet w Polsce objętych patronatem polskich Organizacji pozarządowych takich jak Kongres Kobiet, Feminoteka i innych. Współzałożycielka nowych ruchów w Polsce: Komitetu Wsparcia Obywatelskiego PARASOLKI oraz Koalicji Prodemokratycznej. Współautorka „Manifestu Wolnej Polki”, walczy o Prawo Wyboru.

W Berlinie prowadzi grupę „Femini Berlin Polska” oraz „Berlińskie wieczory po polsku” w ramach których organizuje spotkania z gośćmi z Polski.

Kontakt: 

be.kongreskobiet@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Wiedeń

ANITA ZIEGLER-CHAMIELEC – polityczka, działaczka społeczna i feministyczna współpracująca
z organizacjami nurtu lewicowego. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kongresu Polskich Kobiet
w Austrii. Antyprzemocówka – koordynatorka Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Ekspertka w swoich dziedzinach, bo działalność społeczna to dla niej priorytet. Rozdarta na dwa kraje i w rozkroku angażuje się w wiele inicjatyw społecznych. Zakładając Stowarzyszenie Kongres Polskich Kobiet w Austrii stawiała sobie za cel konsolidację i solidarność kobiecej Polonii w Wiedniu oraz podnoszenie kompetencji i pomoc w problemach emigracyjnych Polek. Dziś te cele są wysoko rozszerzone, a Kongres poszerzając swoje szeregi idzie z impetem dalej. Czytadło i Biblioteka Kongresowa, Warsztaty literackie, Warsztaty motywacyjne, profilaktyka kobiecego zdrowia czy budowa sieci Polonusek to tylko część długodystansowych projektów autorstwa Anity realizowanych przez Stowarzyszenie. Organizatorka I Kongresu Polskich Kobiet w Austrii we wrześniu 2015 roku. 

Kontakt: anita@kpk-at.eu

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Bruksela

AGATA ARASZKIEWICZ – doktora nauk humanistycznych związana z uniwerystetem Paris8 we Francji oraz Université Libre de Bruxelles w Belgii, historyczka literatury, krytyczka sztuki, tłumaczka i komenatorka pism Luce Irigaray oraz Paula B.Preciado, felietonistka „Czasu Kultury” (prowadzi rubrykę „Cover Story”), działaczka feministyczna. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz inicjatorka i współtwóczyni Kongresu Kobiet w Brukseli. Pracę doktorską zaczęła pisać po polsku u profesor Marii Janion w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a obroniła po francusku u profesor Anne Berger na pierwszym z założonych w Europie przez profesor Hélène Cixous Centrum Studiów Kobiecych i Genderowych (Centre d’Etudes Féminines et du Genre) na Uniwersytecie Paris 8. Wykładała na Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka rozpraw z dziedziny feministycznej filozofii i krytyki literackiej, a także tekstów o sztuce, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, pracach zbiorowych i katalogach wystaw artystycznych.

Kontakt:

agata.araszkiewicz@yahoo.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet
Bydgoszcz

JOANNA CZERSKA-THOMAS – przedsiębiorczyni i społeczniczka. Zdecydowała się być polityczką, aby skutecznie wspierać przedsiębiorców i bronić prawa wyboru każdego z nas, jak i praw kobiet. Laureatka nagrody specjalnej w konkursie o tytuł Społecznika Roku 2020 tygodnika NEWSWEEK POLSKA za zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Od wielu lat wspiera kobiety ucząc je przedsiębiorczości i aktywnie pomagając w biznesie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. Absolwentka MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Absolwentka 29. edycji Szkoły Liderów Politycznych. Członkini Bydgoskiej Rady ds. Równego traktowania. Od 2021 roku zasiada w Radzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kontakt:

kontakt@joannathomas.pl