XIV Kongres Kobiet

odbył się 8 i 9 października 2022 roku we Wrocławiu w Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym. Hasło przewodnie brzmiało: „Moc jest w nas! Kobiety na rzecz pokoju, równości, klimatu i demokracji”

Ten Kongres był wielkim świętem demokracji i równości, które w tym roku odbyło się będzie w cieniu wojny. Były z nami siostry Ukrainki. Wojna nie przesłoniła nam jednak jednego z najważniejszych problemów naszych czasów, jakim jest kryzys klimatyczny. Radziłyśmy, co kobiety mogą zrobić (dziś i teraz), by przeciwdziałać kataklizmowi. Diagnozowałyśmy naszą kruchą demokrację, analizowałyśmy sytuację gospodarczą, debatowałyśmy o kulturze i edukacji, sprzeczałyśmy się o feminizm…

Hala Stulecia daje ogromne możliwości przestrzenne na tworzenie centrów tematycznych, w których zajmowałyśmy się problemami zdrowia, ekonomii, przywództwa, polityki, seksualności, klimatu, pandemii…. Nie zapomniałyśmy również o takich tematach jak: rynki pracy, równość płac, bezpieczeństwo w domu oraz nasze prawa reprodukcyjne.

Aby poczuć ducha minionych wydarzeń i zobaczyć, jak wyglądają Ogólnopolskie Kongresy Kobiet, obejrzyj zamieszczony poniżej film!