Raport już wkrótce!

Obecnie pracujemy nad raportem otwarcia, który oceni wpływ pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem różnic regionalnych oraz sformułuje wstępne rekomendacje dla polityki rządu i firm.

Raport powstanie w oparciu o dane GUS dotyczące zmian na rynku pracy (BAEL) oraz dane uzyskane bezpośrednio od ZUS przez SKK. 

I  przedstawi zmiany w poziomie aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia  kobiet i mężczyzn w okresie 2019-2021 jak też zmiany w poziomie płac i dochodów oraz sytuację kobiet przedsiębiorczyń.  Raport pokaż też czy i w jakim zakresie wzrosło obciążenie kobiet bezpłatną pracą opiekuńczą w wyniku zamknięcia szkół, koniecznością opieki nad chorymi członkami rodziny i osobami zależnymi.  A także odniesie się do doświadczeń sytuacji konfliktowych związanych z pandemią, w tym wzrostu przemocy i pogorszenie zdrowia psychicznego.  Raport opracowują eksperci Instytutu Badań Strukturalnych we współpracy z SKK w oparciu o przekazane dane i zakres tematyczny.  Raport będzie podstawą dla przeprowadzenia dalszych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań jakościowych.  

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG