Rada Projektu

W ramach realizowanego przez Kongres Kobiet projektu dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy, w tym walki z luką płacową powołałyśmy Radę Programową projektu.

W skład Rady wchodzą:

  • prof. Małgorzata Fuszara (UW),
  • Anna Karaszewska (Jobs First; Prezeska SKK,  
  • prof. Iga Magda (SGH),  )  
  • dr. Ewa Rumińska- Zimny (Członkini Zarządu SKK)

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG