Przedstawienie projektu likwidacji luki płacowej i konsultacje w Sejmie i Senacie

Transmisja z konsultacji związanych z naszym projektem.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG