Premierka i Ministra Spraw Zagranicznych

Profesor ekonomii. Pierwsza polska komisarz UE, początkowo ds. handlu, a następnie ds. polityki regionalnej.

Profesor ekonomii. Pierwsza polska komisarz UE, początkowo ds. handlu, a następnie ds. polityki regionalnej. Posłanka do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku.

Obecnie pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Członkini delegacji ds. stosunków z USA. Główna negocjatorka członkostwa Polski w OECD oraz Sekretarzem Wykonawczym w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, w randze Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ.

Pierwsza ministra ds. europejskich, odpowiadająca za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kierowała także Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.