Podpisanie przez partnerów społecznych porozumienia na rzecz projektu Kongresu Kobiet

Partnerzy społeczni oficjalnie poparli projekt legislacyjny likwidacji luki płacowej w Polsce.

Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Zadeklarowali, że wniosą procedowanie tego projektu przez Radę Dialogu.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie organizacji pracodawców wzięli udział: Anna Karaszewska – prezeska stowarzyszenia Kongres kobiet, prof. Jacek Męcina, Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ i Dorota Gardias – przewodnicząca Forum związków zawodowych.

Luka płacowa w Polsce wynosi niezmiennie średnio 19%, a skorygowana o elastyczne składniki wynagrodzenia sięga nawet 30%, co sprawia, ze Polska jest krajem o jednej z największych różnic wynagrodzeń miedzy kobietami i mężczyznami w Europie.

Dlatego śladem innych krajów europejskich proponujemy przyjęcie mechanizmu prawnego w tej kwestii. Likwidacja dyskryminacji płacowej kobiet staje się pilną potrzebą, zwłaszcza w obliczy kryzysu wywołanego pandemią, który znacznie bardziej dotyka kobiety pogłębiając istniejące już nierówności.

Apelujemy o szerokie poparcie polityczne tego projektu i jak najszybsze jego uchwalenie.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG