Ogłoszenie

Stosownie do postanowień §46 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

Posiedzenie odbędzie się 29 maja 2024 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia Rady SKK 
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok 
  4. Głosowanie Rady SKK nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2023 
  5. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2023
  6. Głosowanie Rady SKK nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności SKK w roku 2023 
  7. Głosowanie na absolutorium dla Zarządu
  8. Wolne wnioski 
  9. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia. 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu.