Ogłoszenie

Stosownie do postanowień §46 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet z udziałem członkiń Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia Rady SKK 
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok 
  4. Głosowanie Rady SKK nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2023 
  5. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2023
  6. Głosowanie Rady SKK nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności SKK w roku 2023 
  7. Wolne wnioski 
  8. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia. 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu.