Ogłoszenie

Stosownie do postanowień §45 ust. 9 w zw. z §46 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2024 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia
  2. prezentacja planów finansowych na rok 2024 przez Zarząd
  3. sprawdzenie kworum Rady Stowarzyszenia
  4. głosowanie Rady SKK nad zatwierdzeniem planów finansowych na 2024 rok
  5. wolne wnioski
  6. zakończenie i zamknięcie posiedzenia

Zapraszamy serdecznie wszystkie członkinie Rady!