Ogłoszenie

Stosownie do postanowień §45 ust. 9 w zw. z §46 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informuję, iż w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Prezentacja przez Zarząd planu finansowego na rok 2023
  3. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2023
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy serdecznie wszystkie członkinie Rady!