Ogłoszenie

Stosownie do postanowień §46 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet.

Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady SKK
  2. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2022 rok
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2022
  4. Prezentacja przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2022
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności SKK w roku 2022
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkie członkinie Rady Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu.