Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności. W jej skład wchodzi od 11 do 26 członkiń, w tym przewodnicząca Rady.

Członkinie/członkowie Rady Stowarzyszenia powoływani są spośród zwyczajnych członkiń/członków Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

Kadencja 2022 – 2025

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Małgorzata Fuszara​
Członkinie Rady Stowarzyszenia
Agata Araszkiewicz
Henryka Bochniarz
Bogna Czałczyńska
Joanna Hańderek
Teresa Kamińska
Lena Kolarska-Bobińska
Jadwiga Król
Anna Maziarska
Agnieszka Odachowska-Piosik
Violetta Ratajczak
Kazimiera Szczuka
Małgorzata Tkacz-Janik
Dana Wawrowska
Ewa Woydyłło-Osiatyńska
Anita Ziegler-Chamielec

Kadencja 2019 – 2022

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Małgorzata Fuszara
Członkinie Rady Stowarzyszenia:
Małgorzata Fuszara
Araszkiewicz Agata
Bochniarz Henryka
Diduszko Agata
Hańderek Joanna
Hübner Danuta
Kamińska Teresa
Kolarska-Bobińska Lena
Król Jadwiga
Malyugina Olesya
Ratajczak Violetta
Szygenda Agnieszka
Szczuka Kazimiera
Tkacz-Janik Małgorzata
Wawrowska Dana
Woydyłło-Osiatyńska Ewa

Kadencja 2016 – 2019

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Henryka Bochniarz
Członkinie Rady Stowarzyszenia:
Henryka Bochniarz
Krystyna Boczkowska
Danuta Hübner
Beata Jarosz
Teresa Kamińska
Jadwiga Król
Justyna Kryczka
Bogusława Matuszewska
Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka
Aneta Dekowska
Anna Podniesińska
Kazimiera Szczuka
Agnieszka Szygenda
Magdalena Środa
Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Kadencja 2013 – 2016

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Henryka Bochniarz
Członkinie Rady Stowarzyszenia:
Lidia Adamska
Henryka Bochniarz
Krystyna Boczkowska
Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska
Agnieszka Graff
Agnieszka Grzybek
Anna Gwoińska
Danuta Hübner
Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Dagmara Janowicz
Beata Jarosz
Teresa Kamińska
Jadwiga Król
Justyna Kryczka
Bogusława Matuszewska
Anna Podniesińska
Kazimiera Szczuka
Agnieszka Szygenda
Magdalena Środa
Helena Żukowska
Ludwika Wujec