Ministra transformacji ekologicznej

Wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Zielonej fundacji politycznej Fundacja Strefa Zieleni oraz członkini zarządu Zielonej Fundacji Europejskiej, GEF. Koordynatorka „Centrum Zielone” Kongresu Kobiet.

Wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Zielonej fundacji politycznej Fundacja Strefa Zieleni oraz członkini zarządu Zielonej Fundacji Europejskiej, GEF. Koordynatorka „Centrum Zielone” Kongresu Kobiet.

Absolwentka socjologii UW i paryskiej Sorbony oraz studiów z zakresu zrównoważonego rozwoju terytorialnego i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji.

Była dyplomatka, radczyni ds. politycznych, ekonomicznych i konsularnych w Ambasadzie RP w Luksemburgu (2007–2011). Od 2012 roku działa na rzecz wzrostu wiedzy i świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, w szczególności kobiet i młodzieży.

Interesuje się ekologią polityczną, zagrożeniami dla demokracji środowiskowej, kwestiami niszczenia przyrody, zanieczyszczenia środowiska oraz ich skutków dla ludzi i ekosystemów, zmianami klimatu, zagrożeniami dla systemów żywności „od pola do stołu”, i dobrostanem zwierząt. Promuje ekofeminizm i „odwagę troski” jako inspirujący wehikuł zmiany.