Ministra Sprawiedliwości

Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na wydziale Prawa i Administracji.

Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na wydziale Prawa i Administracji.

Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na gender studies w Polskiej Akademii Nauk.

Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Rady Europy, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.