Ministra równości i różnorodności

Prof. zw. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, dr hab. nauk prawnych.

Prof. zw. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, dr hab. nauk prawnych.

W latach 2014–2015 pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Przewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie m.st Warszawy, Rafale Trzaskowskim.

Członkini Kongresu Kobiet od chwili jego powstania, kilkukrotnie członkini Zarządu KK, obecnie przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Autorka licznych publikacji w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, m.in. książki Kobiety w polityce, (2007), współautorka i redaktorka książek Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (2008), Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety ( 2008), Kobiety, wybory, polityka (2013), Spory i ich rozwiązywanie (2017), Masowa pomoc w masowej ucieczce ( 2022).