Ministra dobrostanu obszarów wiejskich

Prof. dr hab. ekonomii, długoletnia pracownica naukowo-dydaktyczna SGPiS-SGH, obecnie – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. ekonomii, długoletnia pracownica naukowo-dydaktyczna SGPiS-SGH, obecnie – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Była wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, długoletnia doradczyni Prezydenta RP, członkini Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ekspertka w dziedzinie rozwoju wsi, polityki regionalnej, integracji europejskiej. Konsultantka wielu programów badawczych i rozwojowych, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.