Ministra Finansów

Ekonomistka, doktorat w SGH. Zajmuje się perspektywą kobiet w ekonomii i polityką równościową na szczeblu makro- (rynek pracy, finanse, budżety wrażliwe na płeć) i mikroekonomii (firmy).

Ekonomistka, doktorat w SGH. Zajmuje się perspektywą kobiet w ekonomii i polityką równościową na szczeblu makro- (rynek pracy, finanse, budżety wrażliwe na płeć) i mikroekonomii (firmy).

Pracowała w SGH, Georgetown University, Washington D.C. oraz jako ekspertka w systemie ONZ, w Nowym Jorku i Genewie.

Wykłada feministyczną ekonomię na Gender Studies IBL PAN. Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, członkini Zarządu Międzynarodowego Forum Kobiet przy SGH, członkini International Association of Feminist Economics (IAFFE).