List SKK w sprawie kwot w Spółkach Skarbu Państwa

20 grudnia 2023 roku Matki Założycielki Stowarzyszenia Kongres Kobiet wystosowały list do Premiera Donalda Tuska oraz Ministry Kotuli i Ministra Budki w sprawie kwot w zarządach i radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk


Szanowny Panie Premierze,
jako Stowarzyszenie Kongres Kobiet pragniemy wyrazić uznanie dla rozpoczętego w zeszłym tygodniu przez Ministra Borysa Budkę procesu odpolityczniania spółek skarbu państwa i tworzenia transparentnego systemu selekcji na stanowiska kierownicze. Jest dla nas niezwykle ważne, aby nowy system oparty był nie tylko o wiedzę i fachowość, ale by również uwzględniał parytety i kryterium płci. Fakt, że jesteśmy na początku tego procesu stwarza wyjątkową szansę na włączenie kobiet w nowe składy zarządów i rad nadzorczych.

Jako kraj pozostajemy wyraźnie w tyle na tle Unii Europejskiej, gdzie obecnie około 30% kobiet zasiada w zarządach spółek. W Polsce, jak wynika z raportu Fundacji Liderek, kobiety stanowiły pod koniec 2022 roku zaledwie 15% członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych. Aż 74% spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie a 47% w radzie nadzorczej. Na 140 spółek giełdowych tylko 3 kobiety pełnią funkcje prezesek. Bardzo wolno też rośnie ich udział w zarządach.

Włączenie kryterium płci w system selekcji na stanowiska kierownicze spółek skarbu państwa stworzyłoby model realizacji nowej Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci przyjętej przez Radę UE w październiku 2022. Dyrektywa wprowadza parytet w wysokości co najmniej 40% stanowisk w radach nadzorczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych (zarządy i rady nadzorcze) dla osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci – czyli najczęściej kobiet. Jej realizacja przewidziana jest do końca 2026 roku. Warto zauważyć, że wiele krajów m.in. Norwegia, Belgia, Francja, Hiszpania czy Niemcy wprowadziło już wcześniej kwoty w zarządach i radach nadzorczych firm.

Chcemy podkreślić, że nie brakuje w Polsce kobiet, które mają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i gotowość do pracy na stanowiskach kierowniczych. Jako Stowarzyszenie Kongres Kobiet mamy listę konkretnych nazwisk i biografii kandydatek, które chętnie przekażemy odpowiednim organom.

Oczekujemy, że decyzja o wprowadzeniu parytetów do nowego systemu obsadzania stanowisk w spółkach skarbu państwa zostanie szybko podjęta. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału kobiet w rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki. Zgodnie z szacunkami Unii Europejskiej, większa obecność kobiet w zarządach i radach nadzorczych pozytywnie wpłynie na wykorzystanie zalet różnorodności przy podejmowaniu decyzji jak też na zwiększenie zatrudnienia kobiet i osłabienie presji na rynek pracy.


Z wyrazami szacunku,
Matki Założycielki Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Henryka Bochniarz, Magdalena Środa