Laureatki III edycji

Z ogromną radością prezentujemy laureatki III edycji plebiscytu 16 Liderek Równości. 23 marca podczas Gali Finałowej w Warszawie poznaliśmy lepiej zwyciężczynie plebiscytu i ich społeczną prorównościową działalność.

W kategorii 16 LIDEREK RÓWNOŚCI laureatkami są:

województwo dolnośląskie

Wioletta Samborska – aktywistka z 17-letnim stażem, współzałożycielka Fundacji na Rzecz Równości. Organizuje projekty wzmacniające kobiety w kryzysie przemocowym i kampanie antyprzemocowe. Także w pracy zawodowej, jako dyrektorka wrocławskiego Hydropolis, stara się o wyeksponowanie działań naukowczyń oraz kobiet w turystyce.

województwo kujawsko-pomorskie

Anna Niewiadomska jako wolontariuszka bydgoskich fundacji wspiera osoby z doświadczeniem uchodźczym; prowadzi jadłodzielnię, rozwozi żywność potrzebującym osobom z niepełnosprawnościami, prowadzi projekt zajmujący się aktywizacją zawodową osób uchodźczych. W zeszłym roku włączyła się także w akcję tworzenia rankingu szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+ oraz badania liczby psychologów szkolnych w województwie kujawsko-pomorskim.

województwo lubelskie

Karolina Suska od 10 lat prowadzi nieformalną grupę zwaną Klubem Kobiet Aktywnych, działa na obszarze wiejskim. Dzięki swojej aktywności prowadzi działania edukacyjne wśród kobiet zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich, organizuje warsztaty wendo, zabiega o zaangażowanie mieszkanek wsi w dbałość o integrację społeczną, w tym integrację osób uchodźczych.

województwo lubuskie

Joanna Liddane – trzonem jej działalności aktywistycznej jest pomoc osobom uchodźczym, znajdującym się w zamkniętych ośrodkach; dostarcza tym osobom żywność, ubrania, organizuje pomoc prawną i psychologiczną. Zajmuje się także pomocą w zakresie finalizowania formalności związanych z pobytem w Polsce.

województwo łódzkie

Weronika Jóźwiak jest pomysłodawczynią, autorką oraz współrealizatorką kampanii “Dziewczyny do polityki”, której celem jest mobilizacja kobiet do śmiałego i stanowczego zaangażowania w sprawy publiczne, do angażowania się w politykę lokalną. W wyniku projektu powstała sieć 40 kobiet przygotowanych do działalności politycznej, wspierająca się wzajemnie w przedwyborczym roku. Ponadto laureatka  jest autorką i trenerką szkoleń edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji obywatelskiej i globalnej.

województwo małopolskie

Pamela Porwen jest artystką wizualną i fotografką, od 4 lat robi wystawy o tematyce równości, tolerancji, ciałopozytywności i osobach LGBTQ+. Ich ideą jest by były nie tylko jednorazowymi spotkaniami, lecz pretekstem do nagłośnienia konkretnych kwestii społecznych w mediach. Obecnie przygotowuje wystawę “Śluby cywilne par jednopłciowych w Polsce”

województwo mazowieckie

Ewelina Jaskulska powołała do życia ARCHITEKTONICZKI, innowacyjny projekt podejmujący przełomowy temat, do tej pory w Polsce niezbadany: równość płci w środowisku zabudowanym. Podróżując po EU nawiązałam kontakty z feministycznymi kolektywami, a zdobytą wiedzę implementuje w Polsce prowadząc liczne działania. Uważa, że mówienie o równości płci osiągnie swój pełny potencjał tylko wtedy, gdy miasto odzwierciedli te same zasady.

województwo opolskie

Halina Oster wspiera kobiety w każdym wieku, należące do różnych grup środowiskowych i kulturowych. Buduje grupy wsparcia, realizuje projekty mające na celu budowanie świadomości i poczucia własnej wartości. Prowadzi warsztaty feministyczne na Opolszczyźnie oraz projekty międzynarodowe nt. gender i LGBTQ+. Jest pomysłodawczynią, założycielką i prowadzącą Szkołę Dorosłego Człowieka, która za cel ma m.in. budowanie świadomości wśród osób starszych na temat gender i środowisk nieheteronormatywnych.

województwo podkarpackie

Katarzyna Paluch zadbała o wprowadzenie telefonu interwencyjnego dla kobiet w potrzebie w ramach dyżurów Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, walczy z ubóstwem menstruacyjnym wśród uczennic w tarnobrzeskich szkołach. Współinicjatorka tarnobrzeskich jadłodzielni. Obecnie stara się o założenie ogrodów społecznych w swoim mieście. Organizatorka wielu akcji społecznych na terenie szkoły w której pracuje, a także czarnych protestów i marszów milczenia.

województwo podlaskie

Katarzyna Duda-Charko ponad 4 lata temu założyła Klub Mam w Gminie Wasilków, który działa na rzecz kobiet, nie tylko tych będących matkami. Głównym celem jej działań jest wsparcie i pomoc kobietom w różnych okresach ich życia. Organizowała szereg działań pracujących nad samooceną kobiet po porodzie, wiarą we własne możliwości oraz spełnianiu marzeń. Jest także liderką Klubu Przedsiębiorczych Mam.

województwo pomorskie

Danuta Sowińska – założycielka i prezeska fundacji DiversityPL. Jest autorką programu prewencji suicydalnej młodzieży wraz z analizą i procedurą prewencji i postwencji suicydalnej w szkołach. Jest producentką reportażu filmowego “W tym wieku można być szczęśliwym” także dotykającego kwestii o prewencji suicydalenej. Działała na rzecz kampanii profrekwencyjnej „Siła Kobiecego Głosu”, współprowadziła warsztaty dla kobiet z zachodniej Polski „Jestem silna bo”.

województwo śląskie

Marta Górna – przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Nasz Bocian oraz członkini Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro”, na skutek działań którego Sejm przyjął ustawę o przywróceniu refundacji in vitro. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie zainicjowała oddolny projekt “Mysłowice Ukrainie”, w ramach którego utworzono bazę wolontariuszy oraz rodzin i firm gotowych wesprzeć uchodźczynie i uchodźców, w późniejszym czasie także w poszukiwaniu pracy oraz w usamodzielnianiu się.

województwo świętokrzyskie

Wioletta Piwowarska jest pomysłodawczynią, współtwórczynią i prezeską Fundacji PasjoDzielnia, która w swoich działaniach skupia się na działaniach dla kobiet, kinie niezależnym, prawach człowieka i pasjach. Laureatka wspiera kobiety z terenów wsi i miasteczek poprzez organizację różnorodnych wydarzeń wzmacniających. Pokazuje swoimi działaniami, że organizacje działające na wsi mogą organizować coś więcej niż tylko festyny i święta pieroga np.: Przeglądy Filmów Kina Niezależnego połączone z dyskusjami prawoczłowieczymi, warsztaty wzmacniające dla kobiet, survivale czy warsztaty z psycholożką i psychoterapeutką.

województwo warmińsko-mazurskie

Emilia Bartkowska-Młynek od prawie 5 lat współorganizuje Olsztyński Marsz Równości, który jest organizacją członkowską Porozumienia Tak dla Prewencji Suicydalnej. Dzięki Porozumieniu opowiadała w Sejmie, Senacie oraz Radzie m.st. Warszawy o potrzebie objęcia szczególną troską młodzieży i dzieci LGBT+, zagrożonych kryzysem psychicznym. Dzięki jej działaniom udało się wpisać do postulatów edukację emocjonalną w każdej szkole oraz objęcie pomocą psychologiczną całej rodziny w ramach standardu opieki nad dzieckiem.

województwo wielkopolskie

Aleksandra Sudolska od prawie 7 lat prowadzi Schron, miejsce, które stworzyła od podstaw, jako przestrzeń dla wielu imprez, wydarzeń kulturalnych i inicjatyw społecznych. Na co dzień zarządza 30-osobowym zespołem. Od 2020 roku jest także prezeską Stowarzyszenia Local Girls Movement, które zajmuje się organizowaniem wydarzeń dla kobiet i osób z doświadczeniem kobiecym. Zainicjowała tę działalność z potrzeby serca, widząc, jak bardzo kobietom potrzebna jest przestrzeń do rozmowy, dzielenia trosk, przestrzeń w której poczują się bezpiecznie.

województwo zachodniopomorskie

Aleksandra Łuczyńska swoje przekonania i wartości łączy z pracą zawodową. W zarządzanym przez nią domu kultury organizuje warsztaty wspierające kobiety, w tym warsztaty z edukacji kulturowej dla osób z małych miast i wsi, pokazy filmów, spotkania, koncerty i kursy, których przesłaniem jest wzmacnianie kobiet. Organizowała strajki kobiet oraz zajmowała się pomocą na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Pracując jako psycholożka w szkole średniej porusza tematy wykluczenia społecznego i zachęcam do wsparcia osób LGBTQ+ oraz mniejszości etnicznych. Udziela bezpłatnych konsultacji dla osób potrzebujących pomocy.

Zaś tegorocznymi LIDERKAMI RÓWNEGO BIZNESU zostają:

Laura Starowiejska od 3 lat współprowadzi Przedsiębiorstwo Społeczne LANKA, zatrudniające osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, swoją działalność koncentrując na branży dobrego jakościowo cateringu, usługach profesjonalnego sprzątania i prowadzenia biura księgowo-rachunkowego oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektów oferowanego krośnieńskim organizacjom pozarządowym. To przedsiębiorstwo zarządzane w sposób partycypacyjny, i zatrudniające 21 osób w ramach umów o pracę oraz 3 osoby w ramach umów cywilnoprawnych. 80% zatrudnionych to kobiety.

Agnieszka Dobosz – założycielka Fabryki Biznesu i Finansów, skupia się na wsparciu transformacji zarządczo-finansowej firm, specjalizując się w doradztwie, mentorstwie i coachingu. Jest zaangażowana w tworzenie i wprowadzanie dobrych praktyk i polityk w obszarze równości płac, szans oraz awansu, co przekłada się na realne korzyści dla moich klientek i ich organizacji. Dzięki tej pracy nie tylko wspieram kobiety w osiąganiu ich zawodowych aspiracji, ale również angażuję się w kreowanie bardziej równościowego świata biznesu.

Monika Lisiecka jest mikroprzedsiębiorczynią, związaną z Towarzystwem, Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, które działa na rynku od 2010 r. i specjalizuje się w usługach z zakresu polskiego języka migowego, inkluzywności, dostępności oraz protetyki słuchu. Ponadto realizuje działania społeczne na rzecz Głuchych, słabosłyszących posługujących się PJM, tłumaczy polskiego języka migowego w obszarze rozwiązywania ich problemów społecznych i niwelowaniu barier związanych z komunikacją i dostępem do usług, rynku pracy i edukacji, w tym rozwoju zawodowego. Są w trakcie przekształcania się w przedsiębiorstwo społeczne.

Wszystkim laureatkom gratulujemy! Uroczystość wręczenia statuetek jest dostępna na naszym fanpage`u na Facebooku: https://www.facebook.com/KongresKobiet/videos.