Laureatki II edycji

województwo dolnośląskie

Adrianna Klimaszewska

Edukatorka seksualna, współinicjatorka akcji Różowa Skrzyneczka, która walczy z menstruacyjnym tabu i ubóstwem; wyposaża szkoły i szpitale w podpaski i postuluje, by podpaski, jak papier toaletowy, były środkami dostępnymi w toaletach. Wraz z grupą dzielnych osób tworzy inicjatywę “Matki na granicę”, która pomaga migrantom. Walczyła również o stosowanie feminatywów w Urzędzie Miasta Wrocławia.​

województwo kujawsko-pomorskie

Anna Wróblewska-Zawadzka

Jej działania aktywistyczne obejmują wszystkie grupy wiekowe; ideę równości szerzyła w grupach przedszkolnych, organizowała akcje uliczne jak One Billion Rising, zdobyła finansowanie na podnoszenie kompetencji cyfrowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, organizowała bezpłatne warsztaty WenDo. Od 2019 roku jest członkinią Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

województwo lubelskie

Marta Majewska 

Adwokatka, mediatorka sądowa, pierwsza burmistrzyni w historii Hrubieszowa. Powołała do życia m.in. Hrubieszowską Radę Kobiet oraz Pełnomocnika ds. Młodzieży, a wsparcie hrubieszowskich kobiet jest dla niej priorytetem.

województwo lubuskie

Irena Buzarewicz

Od ponad dwóch lat organizuje akcje sprzątania lasów, w których biorą udział samodzielne matki i ich dzieci, do tej akcji w zeszłym roku dołączyły uchodźczynie z Ukrainy. Po inwazji zajęła się także pomocą uchodźczyniom oraz podejmuje działania integracyjne. Charytatywnie prowadzi zajęcia z angielskiego dla pań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

województwo łódzkie

Iuliia Puzyrevska 

Zajmuje się pomocą uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy i ich dzieciom; wraz ze Stowarzyszeniem udało jej się pomóc tysiącom osób, a ich działania opierały się zarówno o pomoc rzeczową, ale również o integrację osób uchodźczych z polskich społeczeństwem.

województwo małopolskie

Joanna Jałocha

Była policjantka, była żołnierka. Założyła i prowadzi fundację #SayStop, która zajmuje się przeciwdziałaniu mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, dyskryminacji oraz nierównemu traktowaniu kobiet w służbach mundurowych. Fundacja udziela wsparcia prawnego i psychologicznego.

województwo mazowieckie

Izabela Sopalska-Rybak

Założycielka i prezeska fundacji Kulawa Warszawa, zajmującej się m.in. zwalczaniem barier architektonicznych. Koordynuje też działania na rzecz dostępności świadczeń ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Promuje udział kobiet z niepełnosprawnościami w sporcie, szczególnie tym zmaskulinizowanym. Trenuje rugby na wózkach.

województwo opolskie

Karolina Pisz

Współzałożycielka fundacji zajmującej się zapobieganiu i reagowaniu na dyskryminację ze względu na płeć w szkołach i szerzej w przestrzeni publicznej. Wspólrealizowała m.in. akcję Równoważnik, która skupiła się standardach równości w opolskich szkołach. Uwrażliwia dyrektorki i dyrektorów placówek edukacyjnych na tworzenie przestrzeni wolnej od uprzedzeń i bezpiecznej.

województwo podkarpackie

Justyna Uchańska 

Specjalistka od dzielenia się i niemarnowania wszystkiego: od jedzenia, przez ubrania, książki aż po znicze. Inicjuje akcje mające na celu propagowanie dzielenia się, przekazywania, korzystania z rzeczy, które innym przestały służyć.

województwo podlaskie

Katarzyna Poskrobko

Wolontariuszka Grupy Granica, a także lokalnego szpitala, działa w obszarze pomocy humanitarnej przy granicy polsko-białoruskiej. W swoich działaniach kieruje się dewizą #niemaludzinielegalnych.

województwo pomorskie

Alina Jeleń

Zabiega od 15 lat o równouprawnienie kobiet na wsi oraz walczy ze stereotypowym postrzeganiem ich wyłącznie jako gospodynie domowe. Stawia na wszechstronny rozwój kobiet na wsiach i wzrost ich poczucia wartości oraz kobiecości. Kieruje się w tych działaniach lokalnym feminizmem, który każdorazowo przypomina walkę z przestarzałymi mechanizmami oraz z męskim patriarchatem.

województwo śląskie

Natalia Klima-Piotrowska

Prawniczka, wspierająca pro bono działania aktywistyczne m.in. zorganizowała 120-osobowy zespół pomocy prawnej dla osób biorących udział w Strajkach Kobiet na Śląsku. Po agresji Rosji na Ukrainie przygotowała cykl szkoleń z prawa migracyjnego i ochrony międzynarodowej oraz koordynowała powstanie publikacji “Poradnik adwokata – prawo migracyjne”.

województwo świętokrzyskie

Alina Bunzel

Współorganizatorka I i II Marszu Równości w Kielcach, bierze udział w projekcie ogólnopolskiego monitoringu rozpraw sądowych „Court Watch przeciw przemocy domowej”, jako obserwatorka społeczna rozpraw sądowych, których tematem jest znęcanie się fizyczne i psychiczne.

województwo warmińsko-mazurskie

Barbara Elżbieta Wyłudek

Lokalna liderka, stawiająca na pracę zespołową. Dzięki temu udało się jej zorganizować m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną dla kobiet doświadczających przemocy i dyskryminacji; dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami stworzyła miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób szukających zatrudnienia, którym trudno jest odnaleźć się na otwartym rynku pracy.

województwo wielkopolskie

Paulina Kirschke

Aktywnie i stale zabiega o zwiększenie obecności i sprawczości kobiet w życiu publicznym. Jest autorką Warsztatów Mocy – działań na rzecz nastolatek, które wzmacniają ich poczucie wartości, sprawczości, umiejętność pracy w grupie. Prowadzi działania dla migrantek – kursy języka polskiego, doradztwa zawodowego, grupy wsparcia psychologicznego, kręgi kobiet oraz certyfikowane szkolenia z programowania.

województwo zachodniopomorskie

Marta Gosecka

Nauczycielka, prowadzi zajęcia dotyczące równego traktowania, promujące zachowania równościowe. Realizowała warsztaty z edukacji seksualnej. Wspiera uczniów w organizacji “Tęczowych piątków”. Przez dwa lata koordynowała program Bardzo Młoda Kultura w swoim województwie.

LIDERKI RÓWNEGO BIZNESU

Dorota Czekaj

Założycielka i prezeska fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Fundacja wspiera kobiety poprzez rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, dostarczając wiedzę biznesową w różnego rodzaju programach akceleracyjnych oraz poprzez popularyzowanie inwestowania przez kobiety.

Wioletta i Adrianna Klimczak

Siostry prowadzące fundację IT Girls, której głównym celem jest zachęcenie dziewczynek oraz kobiety, aby zawsze wierzyły, że mogą być inżynierkami, informatyczkami i są tak samo bystre jak chłopcy. Na co dzień prowadzą inicjatywy i warsztaty zachęcające dzieci, młodzież oraz kobiety do podążania ścieżką technologiczną.

Agata Kukwa

Członkini Rady Programowej diversityPL, feministka, aktywistka równościowa, przedsiębiorczyni wyspecjalizowana w komunikacji w sieci w branży nowych technologii