Laureatki I edycji plebiscytu 16 Liderek Równości

Elżbieta Boksa

Liderka Równości województwa świętokrzyskiego

Współorganizatorka strajków kobiet w Kielcach. Aktywna uczestniczka demonstracji i pikiet związanych z równouprawnieniem, walką z dyskryminacją, praworządnością oraz wsparciem osób LGBTQiA. Organizatorka zbiórki podpisów pod projektem Legalna aborcja w Kielcach.

Bogumiła Burda

Liderka Równości województwa lubuskiego

Wiceprezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „NERKA”, profesorka oraz historyczka. Wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koordynuje projekt „Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet” realizowanego przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

Dorota Dembińska

Liderka Równości województwa kujawsko-pomorskiego

Sołtyska wsi Mniszek i Nowe Marzy, Radna w Radzie Gminy Dragacz oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Działaczka organizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Dragacz, Towarzystwo ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja”. Od lat aktywizuje środowiska kobiet z obszarów wiejskich.

Nina Gabryś

Liderka Równości województwa małopolskiego

Pełnomocniczka Prezydenta miasta Krakowa ds. polityki równościowej. Autorka uchwał w sprawie uruchomienia programu profilaktyki raka piersi, stworzenia programu warsztatów edukacji seksualnej i dofinansowania procedury in vitro. Organizatorka pierwszej konferencji poświęconej sytuacji osób LGBT+ w Krakowie i licznych wydarzeń o tematyce równościowej.

Katarzyna Józefowska

Liderka Równości województwa wielkopolskiego

Inicjatorka i przewodnicząca Złotowskiej Rady Kobiet, jedynej w Wielkopolsce. Organizatorka protestów, wydarzeń dotyczących równości kobiet i społeczności LGBTQ+ oraz współorganizatorka VII Kongresu Kobiet Północnej Wielkopolski. Autorka informatora pomocowego dla kobiet doświadczających przemocy.

Ewa Kamińska-Bużałek

Liderka Równości województwa łódzkiego

Prezeska i autorka większości inicjatyw Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, która działa w obszarze herstorii. Inicjatorka głośnych obchodów rocznicy marszu głodowego łodzianek. Podejmuje temat (nie)obecności kobiet w przestrzeni symbolicznej.

Karolina Kędziora

Liderka Równości województwa mazowieckiego

Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Administracyjnego. Koordynatorka sieci prawników oraz prawniczek w ramach projektu „Pro bono dla równości” oraz projektu dot. edukacji antydyskryminacyjnej młodych prawników i prawniczek. Pomysłodawczyni i prawniczka projektu wsparcia dla molestowanych kobiet.

Magdalena Koczur-Miedziejko

Liderka Równości województwa opolskiego

Przewodnicząca Komisji do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu oraz członkini zarządu Fundacji Adwokatury Opolskiej. Oferuje pomoc prawną pro bono ofiarom przemocy domowej fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej, jak i również uchodźcom z Afganistanu.

Lidia Makowska

Liderka Równości województwa pomorskiego 

Trenerka antydyskryminacyjna, współorganizatorka kilkunastu Manif w Trójmieście. Prowadzi szkolenia równościowe zarówno w małych miejscowościach w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”, jak i w programie Stołecznego Samorządu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka w Warszawie”. Od 2020 roku aktywna działaczka Strajków Kobiet.

Patricia Mitro

Liderka Równości województwa podkarpackiego

Przewodnicząca i współzałożycielka Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet oraz przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet. Organizatorka Kongresów Kobiet i Akademii Kobiet w Rzeszowie oraz cyklicznych debat społecznych poruszających tematy dyskryminacji, praw kobiet i równego traktowania. Prowadzi Centrum Mediacji oraz Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Alicja Sienkiewicz

Liderka Równości województwa lubelskiego

Członkini zarządu stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie, a także jedna z jego najmłodszych organizatorek w Polsce. Koordynatorka projektu Tęczowi Pogromcy Mitów, mającego na celu integrowanie lokalnych społeczności LGBT+ w mniejszych miastach województwa lubelskiego. Stworzyła również Centrum Społeczne dla młodzieży LGBT+ w Lublinie.

Katarzyna Szota-Eksner

Liderka Równości województwa śląskiego

Joginka, organizatorka wielu kobiecych wyjazdów i warsztatów w całej Polsce. Współtwórczyni gliwickiego Klub Książki Kobiecej. Pomysłodawczyni projektu Kino Kobiet z Pyskowic oraz herstorycznego projektu Poznam Panią z Pyskowic oraz członkinią grupy i współzałożycielka Nic o Nas Bez Nas Ruch. Ruch Kobiecy Gliwice i Pyskowice.

Małgorzata Wenclik

LIderka Równości województwa podlaskiego

Jedna z założycielek Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, a obecnie członkini Zarządu Stowarzyszenia. Organizatorka „Śniadań z wizytówką”, które mają na celu sieciowanie aktywnych kobiet. Koordynatorka wolontariatu międzypokoleniowego. działającego na rzecz budowania wspólnoty lokalnej.

Katerina Zavizhenets

Liderka Równości województwa zachodniopomorskiego

Prezeska Stowarzyszenia Mi-Gracja, jedynej organizacji działającej na rzecz integracji kulturowej migrantów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom, które wyemigrowały do Szczecina ze wschodniej Europy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla cudzoziemców w zakresie adaptacji na emigracji, na temat różnic kulturowych, równości i tolerancji.

Aldona Ziółkowska- Bielewicz

Liderka Równości województwa dolnośląskiego

Pomysłodawczyni i organizatorka Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze oraz przewodnicząca Wałbrzyskiej Rady Kobiet. Prowadzi warsztaty na temat praw kobiet i potrzebie równości płci dla seniorów, studentów oraz kobiet. Promuje również sprawy kobiet, ich prawa i równości płci.

Izabela Daciuk

Liderka Równości województwa warmińsko-mazurskiego

Organizatorka Elbląskiego Strajku Kobiet. Aktywizuje młodzież elbląską, od dwóch lat współpracuje z Aborcyjnym Dream Team w Warszawie. Wspiera społeczność LGBTQ+ z Elbląga i walczy o świeckie państwo. Jedna z „50 śmiałych Polek roku 2020” Gazety Wyborczej.

Liderki Biznesu

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska

Współtwórczyni portalu www.mamopracuj.pl i Fundacji Mamo Pracuj oraz platformy rekrutacyjnej dla kobiet – Talenti.pl. Portal mamopracuj.pl dostarcza informacji, edukuje, inspiruje do działania. Fundacja realizuje programy, pomagające kobietom wrócić do pracy po przerwie, czy zmienić zawód. Misją talenti.pl jest łączenie kandydatek z pracodawcami. Firma zatrudnia m.in. kobiety, które wcześniej nie pracowały, lub mają przerwę zawodową, także z niepełnosprawnościami.

Milena Olszewska-Miszuris 

Inicjatorka 30% Club Poland. Jego celem jest zwiększenie udziału kobiet we władzach spółek FTSE100 do min 30%. Kampania angażuje prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych do stawiania mierzalnych celów z zakresu różnorodności z horyzontem realizacji, promuje biznesowe korzyści z różnorodności i inkluzywną kulturę korporacyjną.

Sylwia Petryna 

Założycielka PETRA CONSULTING zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych projektów biznesowych oraz realizującą wielu projektów unijnych na terenie całego kraju. Firma prowadzi programy mentorskie dla kobiet – studentek, kobiet chcących rozwinąć swój biznes oraz cykl felietonów i prelekcji nt. luki płacowej, rozumienia kompetencji i kwalifikacji kobiet. Firma zatrudnia przede wszystkim kobiety 50+, stosuję pracę zdalną i permanentne systemy doskonalenia zawodowego dla pracownic.