Konferencja prasowa Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet

8 marca 2023 odbyła się konferencja prasowa Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, podczas której ogłoszono program polityczny Gabinetu Cieni.

Zostało odczytane expose Premierki Danuty Hübner: „Jako kobiety i jako obywatelki, zaangażowane w tworzenie demokratycznej i przedsiębiorczej Polski, pragniemy, aby równość, wolność i partycypacja stały się w naszej Ojczyźnie rzeczywistością. Mamy niezachwiane przekonanie, że możemy wnieść spokój i profesjonalizm do rozgrzanego niedobrymi emocjami życia politycznego w naszym kraju. Nasz Gabinet nie jest ani lewicowy ani prawicowy. (…) Naszym priorytetem jest Polska mocno zakotwiczona w Unii Europejskiej, zjednoczonej i solidarnej.

Kolejną Ministrą Gabinetu, która zabrała głos była Henryka Bochniarz Wiceministra ds. Gospodarczych w Gabinecie, która opowiedziała się za szczególną współpracą z ministerstwem kultury, zdrowia i edukacji, by móc skutecznie realizować postulaty zawarte w programie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.

Pełny skład Gabinetu Cieni Kongresu kobiet znajduje się tu: https://www.kongreskobiet.pl/gabinet-cieni

Zaś z nagraniem z konferencji można zapoznać się pod linkiem: https://fb.watch/j8eEWyPQ_C/