Konferencja online: Polska równych płac

Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 18-19% (GUS).

Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na rynkach pracy. Likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych dla pożądanych zmian na rynku pracy: większej aktywizacji zawodowej kobiet i zmniejszenia ryzyka ich niskich emerytur. Wskazuje to na potrzebę podjęcia działań w ramach polityki państwa.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie propozycji ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, przygotowanej przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Kongresu Kobiet. W dyskusji na temat problemu luki płacowej i jej likwidacji udział wezmą przedstawiciele związków zawodowych, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

PROGRAM 10:00 – 10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE

 • Henryka BOCHNIARZ, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

10:10 – 10:30 PREZENTACJA PROJEKTU USTAWY ograniczającego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, przygotowanej przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Kongresu Kobiet

 • Anna KARASZEWSKA, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Geneza i główne założenia projektu
 • Iga MAGDA, ekonomistka, wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej (SGH), wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie i zalecenia Unii Europejskiej
 • Prowadzenie: Jacek MĘCINA, doradca Zarządu ds. prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego w Konfederacji Lewiatan

10:30 – 11:00 DYSKUSJA: JAK SKUTECZNIE ZLIKWIDOWAĆ LUKĘ PŁACOWĄ W POLSCE? Panelistki i paneliści:

 • Dorota GARDIAS, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 • Andrzej RADZIKOWSKI, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, OPZZ
 • Anna KARASZEWSKA, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet
 • Prowadzenie: Jacek MĘCINA, doradca Zarządu ds. prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego w Konfederacji Lewiatan

11:00 – 11:15 Sesja pytań i odpowiedzi 11:15 – 11:30 PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE

 • Henryka BOCHNIARZ, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
 • Anna KARASZEWSKA, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Zapraszamy do rejestracji! Szczegóły organizacyjne

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie email, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.

Osoba kontaktowa: Grażyna Mazurek tel.: (+48 22) 55 99 940 e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG