II Europesjskie Spotkanie Dyskusyjne

Kongres Kobiet gości dzisiaj w Parlamencie Europejskim w ramach II Europejskiego Spotkania Dyskusyjnego ❤️💛

O klimacie mówią Danuta Hübner i Ewa Sufin Jaquemart 🌳🌾🌍

Kwestie przemocy wobec kobiet podejmują: Natalia Waloch, Sylwia Spurek, Joanna Piotrowska, Gabriela Lazarek, Magdalena Adamowicz i Katarzyna Szkuta. 🙅‍♀️🙇‍♀️🥊

Problem nierówności płac między kobietami i mężczyznami przedstawia Ewa Rumińska-Zimny wraz z Aleksandrą Karasińską, Anną Zachorowską-Mazurkiewicz i Zofią Łapniewską.