II Edycja Plebiscytu 16 Liderek Równości

II edycja plebiscytu 16 Liderek Równości organizowana przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Ambasadę Brytyjska w Warszawie wraz z Forbes Women zakończyła się Galą Finałową, która odbyła się w Warszawie 25 marca 2023 r. Celem plebiscytu jest przede wszystkim docenienie i promowanie lokalnych liderek działających na rzecz osiągnięcia szeroko rozumianej równości płci w ich społecznościach.

Nagrody zostały przyznane 16 Liderkom Równości – jednej z każdego województwa w Polsce oraz trzem Liderkom Równego Biznesu.

Plebiscyt został stworzony, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Jego szczególną wartością jest to, że wyróżniamy też kobiety działające w mniejszych miejscowościach. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” – podkreśliła Ambasador Brytyjska w Polsce Anna Clunes.

„Równość płci jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, ale też gospodarki. To, co kobiety realizują na poziomie lokalnym, w dużym stopniu wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji – powiedziała podczas Gali Ewa Rumińska Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.

Uczestniczki Plebiscytu to lokalne liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne, aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i działają na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. W tegorocznej edycji plebiscytu bardzo wiele zgłoszeń było liderek udzielających wsparcia uchodźczyniom i uchodźcom po agresji Rosji na Ukrainę. Osoby te działały na rzecz pomocy i integracji uchodźców oraz udzielały wsparcia materialnego.

Laureatkom przyznano również nagrody w postaci kursu języka angielskiego na wybranym poziomie zapewniane przez British Council oraz dla Liderek Równego Biznesu program mentoringowy zorganizowany przez Klub Akademii Liderek Henryki Bochniarz.

Partner Plebiscytu

Partner medialny