Finałowa Gala II edycji plebiscytu 16 Liderek Równości

Druga edycja plebiscytu 16 Liderek Równości zakończyła się Galą Finałową, która odbyła się w Warszawie 25 marca 2023.

Wybrano 16 Liderek Równości po jednej z każdego województwa i trzy ogólnopolskie Liderki Równego Biznesu.

Plebiscyt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, we współpracy z British Council i Klubem Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Magazyn Forbes Women objął Plebiscyt patronatem medialnym. “Plebiscyt został stworzony, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Jego szczególną wartością jest to, że wyróżniamy też kobiety działające w mniejszych miejscowościach. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” – podkreśliła Ambasador Brytyjska w Polsce Anna Clunes.

Równość płci jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, ale też gospodarki. To, co kobiety realizują na poziomie lokalnym, w dużym stopniu wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji” – powiedziała podczas Gali Ewa Rumińska Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.

Uczestniczki Plebiscytu to lokalne liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne, aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i działają na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. W tegorocznej edycji plebiscytu bardzo wiele zgłoszeń było liderek udzielających wsparcia uchodźczyniom i uchodźcom po agresji Rosji na Ukrainę. Osoby te działały na rzecz pomocy i integracji uchodźców oraz udzielały wsparcia materialnego.

Kluczowym kryterium wyboru na obu etapach był realny wpływ na otoczenie w działaniach na rzecz równości płci oraz innowacyjność tych działań. Plebiscyt pokazał jak wiele jest kobiet aktywnie zaangażowanych w swojej lokalnej społeczności w propagowanie równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności.

Nagrody dla laureatek w postaci kursu języka angielskiego na wybranym poziomie zapewnił British Council. Dodatkowo Liderki Równego Biznesu wezmą udział w programie mentoringowym prowadzonym przez Klub Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Uroczystość poprowadziła Aleksandra Karasińska – Redaktorka naczelna Forbes Women oraz Agnieszka Filipiak – Zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes Women.

Na zakończenie Gali odbyła się debata pt. „Kobiety liderki: jak skutecznie działać lokalnie?”, którą poprowadziła Ewa Sufin-Jaquemart, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Wzięły w niej udział nagrodzone Liderki Równości i Biznesu: Adrianna Klimczak, Alina Jeleń, Joanna Jałocha, Iuliia Puzyrevska, Izabela Sopalska-Rybak oraz Pełnomocniczka Kongresu Kobiet i jedna z Ambasadorek Równości plebiscytu Violetta Ratajczak.

Transmisja wydarzenia online https://fb.me/e/2PxZL4c8v