Solidarne z Ukrainą

Po 77 latach pokoju w Europie zaczął się czas wojny. Niszczy on nasze poczucie bezpieczeństwa a zarazem budzi gniew i oburzenie. Przyczyną tej wojny, jak i wielu innych jest każda niepoddana kontroli społecznej władza autorytarnych przywódców.

Nie jeden Putin jest na świecie, choć nie każdy rządzi tak potężnym państwem. Mnożą się dziś kraje, gdzie władzę oddaje się w ręce nieodpowiedzialnych pełnych agresji i pychy przywódców. Ich mordercze działania, jak również warunki, które stwarzają możliwość takich działań, wiążą się bezpośrednio z patriarchalizmem naszej kultury, z traktowaniem polityki jako relacji „wróg – przyjaciel”, „obcy – nasz”; wiążą się z promocją militaryzmu, nacjonalizmu i ukrytego w populistycznej retoryce faszyzmu. Wiążą się z bezkarnością przywódców, którzy za nic mają ludzkie życie, tak jak za nic mają konstytucje i niezależność demokratycznych instytucji; wiążą się z bezmyślnością wyborców i obywateli, którzy własnymi głosami powierzają los narodu w ręce autokratów i dyktatorów.

Dziś chcemy przede wszystkim okazać solidarność z obywatelami i obywatelkami z Ukrainy. To oni/one są ofiarami wojny i dyktatorskich rządów, które za nią stoją. Jutro tymi ofiarami możemy być my. Ratunkiem przed agresją, zniszczeniem i śmiercią jest międzynarodowa współpraca demokratycznych państw, polityka rozumiana w kategoriach rozumu i praw a nie przemocy i siły, patriotyzm rozumiany jako dążenie do pokoju a nie deklaracje dumy z martyrologicznej przeszłości. Trzeba uwolnić Europę od wojny, politykę od niebezpiecznych autokratów i demokrację od patriarchatu.

W trosce o pokój, a także o to, by w powojennej Ukrainie wybrzmiewała także kobieca perspektywa odbudowy i zabezpieczenia kraju, podejmujemy wspólne działania z Kongresem Kobiet Ukrainy. 30 czerwca wzięłyśmy udział w hybrydowym spotkaniu Kongresu Kobiet Ukrainy, który dotyczył przywództwa kobiet w czasie wojny, szansach ekonomicznych kobiet w Ukrainie w czasie wojny i po niej, a także inicjatyw humanitarnych i społecznych koordynowanych przez kobiety zarówno w Ukrainie, jak i za granicą w tym dramatycznym czasie: https://www.facebook.com/womenua.today/videos/307280358195965/.