Dobre praktyki firm w kontekście przeciwdziałania luce płacowej

Stowarzyszenie Kongres Kobiet pracuje nad projektem „Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy”,

Realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Owocem tego projektu, oprócz warsztatów, spotkań, konferencji i dyskusji, będzie także raport, dotyczący luki płacowej w Polsce oraz sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. W ramach tych działań powstał już również przewodnik „Równość płac i polityka równości. Dobre praktyki firm.” współtworzony z sześcioma firmami, gdzie przedstawiamy działania mające na celu zmniejszanie nierówności w pracy.