Apel o utworzenie Ministerstwa ds. Równego Traktowania

Pod apelem o utworzenie w przyszłym rządzie Ministerstwa ds. Równego Traktowania podpisało się blisko 100 organizacji pozarządowych oraz Rad Kobiet.

SKK w porozumieniu z Radami Kobiet i NGO-sami przygotowało apel do przewodniczących partii demokratycznej opozycji o utworzenie w przyszłym rządzie Ministerstwa ds. Równego Traktowania. Inicjatywę poparło blisko 100 organizacji.

My, kobiety działające w organizacjach pozarządowych, których celem jest troska o prawa kobiet
i nadanie egalitarnego charakteru naszej demokracji, domagamy się stworzenia stanowiska Ministry/Ministra ds. Równego Traktowania, posiadającego pełne uprawnienia, własny budżet, obsadzonego osobą kompetentną w sprawach praw kobiet i równości.

Prawa i pozycja kobiet w społeczeństwie w czasie ostatnich ośmiu lat uległa drastycznemu pogorszeniu (co nie znaczy, że przedtem mieliśmy do czynienia z równością); kobiety dziś są kryminalizowane za podejmowanie decyzji dotyczących ich macierzyństwa, mają marne wsparcie państwa w kwestii godzenia ról zawodowych z wychowawczymi i opiekuńczymi, ciągle są ofiarami domowej przemocy (Konwencja Stambulska została wprawdzie ratyfikowana, ale nie weszła w życie), mają gorszy zawodowy start i wiele barier na drodze do realizowania satysfakcjonującego ich modelu życia. Najwyższa pora to zmienić! Polska demokracja powinna mieć egalitarny charakter! 

Mamy jednak doświadczenie, że dla wielu rządów zawsze były ważniejsze sprawy niż prawa kobiet. Ministerstwo ds. Równego Traktowania dawałoby gwarancję ciągłości prac, ich ważności
i możliwości (wreszcie) zrealizowania postulatów kobiet. 

Pragnęłybyśmy, aby stanowisko to objęła osoba kompetentna, posiadająca wiedzę z zakresu praw kobiet, równościowych dyrektyw unijnych, a także wrażliwość i doświadczenie w walce o te prawa.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Fundacja Strefa Zieleni

Barbara Labuda

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA KOBIET

Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie

DziewuCHy Szwajcaria

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet

Koniński Kongres Kobiet

ADDP Défense de la Démocratie en Pologne

Elles sans frontieres

Kongres Kobiet Bruksela

Fundacja Widzialne Dziewuchy Berlin

Polonijna Rada Kobiet+

Nowoczesny Włocławek

Fundacja Feminoteka

Centrum Antyprzemocowe

Elles pour Elles

Fundacja NO.BA

Ogólnopolski Strajk Kobiet

SZOK Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet

Stowarzyszenie Pro Femina

Ogólnopolskie Prezydium Sieci Rad Kobiet

Fundacja Klucz Nadziei

BABA Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

Warszawskie Dziewuchy

Kobiety w Sieci

Fundacja Period

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich

Słupska Rada Kobiet

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian

Słupski Kongres Kobiet

Zastępczyni burmistrza Miasta Świdwina

Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian

Fundacja Women in Law

Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000

Elbląski Kongres Kobiet

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Fundacja Kobiety Inspirują

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Pracodawcy Pomorza

Fundacja Głosuj na Kobietę

Polonia Inclusive

OSK Femini Berlin Polska

Berliński Kongres Kobiet

Manifest Wolnej Polki

Dzierżoniowska Rada Kobiet

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

Fundacja Metropolis Wrocław

Fundacja na Rzecz Równości

Toruńska Brygada Feministyczna

Fundacja Nie Tylko Matka Polka

Toruński Strajk Kobiet

Matki na Granicę

Toruńska Rada Kobiet

Wrocławska Rada Kobiet

Stowarzyszenie Kobiety w Centrum

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Pomorska Rada Ds. Kobiet

Lubuska Rada Kobiet

Wałbrzyska Rada Kobiet

Rzeszowska Rada Kobiet

Podkarpacka Rada Programowa ds. Kobiet

Stowarzyszenie Bądźmy razem w Tarnobrzegu

Kaliska Rada Kobiet

Izabelińska Rada Kobiet

Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet

Rada Kobiet w Opolu

Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet

Fundacja HerStory

Piaseczyńska Rada Kobiet

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International

Unia Klubów Polskich

Fundacja Rewelacja

Międzynarodowe Forum Kobiet

Warszawska Rada Kobiet

Powiatowa Rada Kobiet w Człuchowie

Dziewuchy Austria

Postomińskie Stowarzyszenie “Razem lepiej”

Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania (powstał 08 .04.2014 r.)

Fundacja Share the Care

„Nie ściemniaj” grupa antyprzemocowa