Ambasadorki Równości

Agnieszka Czmyr-Kacznowska

mail: agnieszka.kaczanowska@mamopracuj.pl

współzałożycielka, wiceprezeska Fundacji i portalu www.mamopracuj.pl. CEO i współtwórczyni banku talentów kobiet – Talenti.pl
Employer Branding Manager i entuzjastka Diversity & Inclusion. Od jedenastu lat wspiera kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym, szczególnie w branży nowych technologii. Blisko współpracuje z pracodawcami, którzy wierzą w ideę różnorodności i chcą tworzyć inkluzywne miejsca pracy. Dzięki temu zmienia rynek pracy na bardziej przyjazny i otwarty dla kobiet. Tylko w 2021 roku, ponad 1,5 mln kobiet skorzystało z treści, projektów i programów prowadzonych przez zespół Agnieszki. A program #MamoPracujwIT, który łączy ponad 10 tys. kobiet, daje szansę kobietom z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym zmienić ścieżkę kariery i otworzyć się na nowe technologie

Agnieszka Odachowska-Piosik

agnieszka.centrumrozwoju@gmail.com

Pełnomocniczka SKK i członkini Rady Programowej SKK, członkini Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego, prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich samorządowczyni, przedsiębiorczyni, menadżerka innowacji technologii i działań społecznych, animatorka w Programie Społecznik, członkini stowarzyszenia Liderki innowacji, pedagożka, trenerka, autorka ponad 150 projektów unijnych aktywizujących środowiska lokalne.

Anita Kucharska-Dziedzic

mail: anita.kucharska-dziedzic@sejm.pl

literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna, doktora nauk humanistycznych, posłanka na Sejm IX kadencji.
Działaczka społeczna. W 1999 założyła i została prezeską Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba. Dołączyła do Rady Programowej Kongresu Kobiet. Jest aktywistką na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania. Współorganizatorka wydarzeń związanych z czarnym protestem. W Sejmie została wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej, wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz członkinią m.in. Parlamentarnej Grupy Kobiet, Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ i Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Danuta Wawrowska

mail: kobiecyslupsk@wp.pl

Adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Kancelaria Adwokacka w Gdańsku i w Ustce. Asystentka społeczna posłanki na Sejm RP
Laureatka Forbes Women & Fundacja Women in Law w roku 2021. Członkini Zespołu do Spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, inspiratorka cyklu Adwokackie HER-strorie; Inicjatorka ogólnopolskiej akcji Alimenty To Nie Prezenty; Legislatorka, inspiratorka tzw. pakietu alimentacyjnego, autorka projektu alimentów natychmiastowych i zmian przepisów w zakresie tzw. ustawy izolacyjnej. Autorka projektu zmiany definicji zgwałcenia w kk, inicjatorka kampanii społecznej Tylko TAK oznacza zgodę; Publikacja naukowa : Uwzględnienie dobra dziecka w sytuacji konfliktu rozwodzących się rodziców i żyjących w rozłączeniu, pod red. dr Katarzyny Gajowniczek Pruszyńskiej, publikacje w Pomorskim Kwartalniku Adwokackim.

Dorota Chałat

mail: dorotachalat@gmail.com

Mentorka polityczna kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Era Kobiet w Koszalinie, radna Rady Miejskie w Koszalinie. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES Koszalin). Członkini  Antyprzemocowej Sieci Kobiet i pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Koszalinie. Feministka, społeczniczka, liderka, wspierająca kobiety w ramach Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet. Od ponad 20 lata angażuje się w działania na rzecz przeciwdziałania  dyskryminacji , przemocy ze względu na płeć, równouprawnienia, praw kobiet i praw człowieka. Wspiera i popiera działania na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, organizuje manifestacje.

Elżbieta Polewska

mail: ela1polewska@gmail.com

​Członkini Kongresu Kobiet, Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, Rady Kobiet w Wałbrzychu i Zamku Kobiet w zamku Książ. Działalność społeczną rozpoczęła jako drużynowa zuchów  przechodząc przez wszystkie szczeble kariery harcerskiej aż do kształcenia kadry instruktorskiej w ZHP. To stanowiło zaczyn do podejmowania innych form działalności społecznej na rzecz dzieci, młodzieży ,kobiet.i osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie od wielu lat jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet na region wałbrzyski. Działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet i współpracuje w projektach Fundacji Feminoteka.Jest inicjatorką powstania w Wałbrzychu Rady Kobiet i pracowała też w Radzie Seniorów  Organizowała Regionalne Kongresy, konferencje i warsztaty Od 10 lat  angażuje się w organizację w mieście akcji One Billion Rising.

Małgorzata Wenclik

mail: malgorzatawenclik@gmail.com

doktora nauk społecznych w zakresie prawa. Członkini Zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet.

Ukończyła studia prawnicze, a następnie doktoranckie i podyplomowe z zakresu mediacji sądowej na Wydziale Prawa UwB. Współpracowała z licznymi uczelniami wyższymi. Jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Od lat jest aktywną działaczką III sektora. Była członkinią  Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Prezeską Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Była jedną z inicjatorek Forum Kobiet Podlasia. Koordynatorka pierwszego programu mentoringowego dla studentek prawa UwB.

Violetta Ratajczak

mail: vratajczak@kongreskobiet.pl

specjalistka marketingu i zarządzania, trenerka, mentorka, bizneswoman, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet.

Prezeska Stowarzyszenia „SZOK”, organizatorka i współorganizatorka regionalnych Kongresów Kobiet oraz dedykowanych kobietom szkoleń. Dyrektorka sprzedaży w międzynarodowej organizacji. Autorka wielu projektów CSR m.in. z Fundacją AKogo?, „Drabiną Rozwoju” czy z dr Ewą Dąbrowską. Od lat wspiera kobiety, inspiruje je do zmiany i rozwoju osobistego, nakłania do wyjścia ze strefy komfortu i robienia tego, co drzemie w ich „DNA”. Brała udział w wielu konkursach i znalazła się wśród finalistek m.in.: konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2014 r. czy Poznanianka Roku 2019 r.