V Kongres Kobiet

jubileuszowy Kongres odbył się w dniach 14 i 15 czerwca 2013 roku w warszawskim Pałacu kultury i Nauki, a jego hasłem przewodnim było: Partnerstwo! Partnerstwo zarówno w życiu codziennym, rodzinnym, jak i zawodowym i społecznym

Na ten Kongres Kobiet przyjechało 8,5 tysiąca osób. W organizacji pomagała nam 200-osobowa grupa wolontariuszek i wolontariuszy, a przebieg sesji plenarnych i paneli relacjonowało ponad 400 przedstawicielek i przedstawicieli mediów. O naszej inicjatywie mówiły największe redakcje w Polsce – tylko w okresie od 1 do 23 czerwca ukazało się aż 1129 publikacji o Kongresie Kobiet.

W jubileuszowych Kongresie udział wzięło ponad 250 zaproszonych gościń i gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Para Prezydencka, Premier Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydentka Miasta Stołecznego Warszawa, Marszałkini Sejmu Wanda Nowicka czy też Księżna Ameera Bint Aidan Bin Nayef Al-Taweel z Arabii Saudyjskiej oraz przedstawicielki 31 krajów z całego świata.

Tegoroczne ogólnopolskie spotkanie kobiet było imponujące także pod względem toczących się dyskusji. Zorganizowanych zostało 5 sesji  plenarnych, które odbyły się w Sali Kongresowej, 25 paneli równoległych, 2 Okrągłe Stoły i 7 warsztatów. Życiem tętnił także Park Kobiet!

V Kongres Kobiet tradycyjnie zakończył się wręczeniem nagrody V Kongresu Kobiet i uhonorowaniem innych osób, które swoją działalnością wprowadzają idee partnerstwa i różnorodności w życie zawodowe. 

NAGRODA RÓŻNORODNOŚCI

Laureatem Nagrody Diversity został Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce. Nagrodę wręczyła oraz wygłosiła laudację pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz. W jej treści znalazły się słowa o wysiłku ,jaki włożył nagrodzony w walkę o prawa polskich ojców. – Jest to człowiek, który przenika wszystkie mury urzędów i robi to z wielką gracją i wdziękiem. Natura dała mu talenty, które pozwoliły mu walczyć o prawa człowieka z wielkim oddaniem i sumiennością, podkreślała Kozłowska-Rajewicz.


NAGRODA V KONGRESU KOBIET DLA PROF. MAŁGORZATY FUSZARY

– Poznałam ją 20 lat temu, gdy szukałam ekspertki, znawczyni problemów kobiet – tymi słowami rozpoczęła laudację ubiegłoroczna laureatka Nagrody Kongresu, Barbara Labuda. – Solidna, merytoryczna, rzeczowa, punktualna, świetnie przygotowana, w sposób racjonalny i  inteligentny zaangażowana w rozwiązywanie problemów, dodała. Laureatką Nagrody V Kongresu Kobiet została prof. Małgorzata Fuszara – naukowczyni, prawniczka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Ośrodka  Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies. W 2011 uhonorowana  przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  – Ona od lat idzie prostą drogą ku upatrzonemu celowi, który kiedyś wydawał się słabiutki, a dziś jest już wielki. Wszystkie wiele jej zawdzięczamy, zakończyła Barbara Labuda.

Laureatka dziękując za otrzymane wyróżnienie, zaznaczyła, że to m.in. dzięki Kongresowi i wspólnej  walce o kwoty na listach wyborczych otrzymała odznaczenie państwowe z rąk prezydenta. – Jestem wzruszona i jeszcze bardziej zmotywowana do pracy na rzecz Kongresu. – powiedziała prof. Fuszara.

PREMIER NA RZECZ KOBIET

Kongres Kobiet tradycyjnie zakończył się wystąpieniem przewodniczącego Rady Ministrów, Premiera Donalda Tuska. Otrzymał on od wójciny gminy Kowale Oleckie, Heleny Żukowskiej, figurę kaczki, która została wykonana przez uczestników zajęć plastycznych w jej gminie. Kaczka ma być zwiastunem „Świetlików”, czyli gminnych świetlic, które będą służyć nie tylko za miejsce do wypoczynku, ale również będą spełniać potrzeby edukacyjne i  kulturalne mieszkanek i mieszkańców okolicy. Mają służyć zmianie cywilizacyjnej wsi, która pilnie takich zmian potrzebuje. Premier otrzymał również zebrane przez działaczki Kongresu Kobiet podpisy pod apelem o przyspieszenie ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Wystąpienie Premiera było przedstawieniem działań rządu, które zostały podjęte od ostatniego Kongresu jako reakcja na jego postulaty oraz  propozycje zmian Gabinetu Cieni przedstawiane na wspólnych spotkaniach. W kwestii ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Premier podkreślił, że jej szybkie uchwalenie jest  wspólną intencją rządu i Kongresu, jednak wprowadzenie jej w życie wymaga obiegu dokumentów i konsultacji wewnątrzresortowych.

Problem ścigania gwałtu z urzędu, a nie na wniosek poszkodowanej/poszkodowanego został rozwiązany, mimo antagonizmów poszczególnych frakcji, cały Sejm został do niego przekonany. Wciąż jednak konieczne jest wprowadzenie wyższych standardów przesłuchań i opieki nad ofiarami. Premier, świadomy tej konieczności, przekazał sprawę do obecnego Ministra Sprawiedliwości, który nad nią pracuje.

Wśród działań rządu wymienionych przez Donalda Tuska  znalazło się wprowadzenie poprawek do ustawa „żłobkowej”. Od teraz samorządy płacą tylko 20% za działalność placówki, resztę dokładane jest z budżetu. – Mamy nadzieję, że tak jak w kontekście przedszkoli osiągniemy średnią europejską, i że będzie ona zgodna z możliwościami polskiej rodziny, mówił Premier.

Jeśli chodzi o ustawę aborcyjną to według Premiera, należy utrzymać status quo, i nie wprowadzać do niej zmian.  – Nie jestem zwolennikiem aborcji, natomiast udało się zatrzymać projekt wprowadzenia zaostrzeń do tej ustawy – podkreślił Tusk. Natomiast od 1 lipca rusza ustawa refundacyjna zabiegów in vitro w ograniczonym zakresie. Zdaniem Premiera, projekt standaryzacji tego typu zabiegów umożliwi wygaszenie sporów oraz dyskusję merytoryczną i ekonomiczną w tej sprawie.

Premier podjął się również sprawozdania w kwestii przyjęcia 30% kwot w spółkach skarbu państwa, prac nad zlikwidowaniem dyskryminacji płci w podręcznikach szkolnych, a także wyrównania płac kobiet i mężczyzn. 

Dwa ostatnie tematy dotyczyły szybkiego urzeczywistnienie zapisu o wynagrodzeniu dla osób zajmujących się całodobowo osobami niepełnosprawnymi, a także programów aktywizacyjnych dla kobiet w związku z podniesieniem wieku emerytalnego. W pierwszej kwestii rząd będzie chciał zaostrzyć orzecznictwo, tak aby pieniądze były kierowane do osób, które faktycznie jej potrzebują. W drugiej natomiast, rząd będzie dążyć do zwiększenia liczby miejsc pracy dla osób w wieku przedemerytalnym. 

Swoje wystąpienie Premier zakończył tymi słowami: – Wiem, że to za mało, ale uwierzcie, że w rzeczywistości, w której się znajdujemy to dużo. Dziękuję, pomimo tego, że niektóre panie na mnie krzyczą, inne buczą, to jest to dla mnie doping i  mam nadzieję, że w przyszłym roku zamelduje o kolejnych wykonanych zadaniach.