II Kongres Kobiet

odbył się w Warszawie 18 i 19 czerwca 2010 roku pod hasłem „Czas na wybory! Czas na kobiety! Czas na solidarność!”

Na spotkania w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przybyło 4 tysiące kobiet z całej Polski. W czasie Kongresu oprócz 14 paneli tematycznych, warsztatów i sesji, odbyła się debata prezydencka z udziałem Grzegorza Napieralskiego, Andrzeja Olechowskiego i Waldemara Pawlaka, a także prawybory prezydenckie. Specjalnymi gośćmi Kongresu byli: marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski, a także Anna Komorowska, Małgorzata Tusk oraz Małgorzata Napieralska. Bronisław Komorowski wystąpił na scenie z przesłaniem do uczestniczek. Obiecał, że podpisze ustawę parytetową, gdy tylko zostanie ona uchwalona przez Parlament.

Na zakończenie obrad Kongres przyjął postulaty dotyczące:

  • natychmiastowego uchwalenia ustawy parytetowej,
  • wprowadzenia parytetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  • lepszej kontroli nad działaniami rządu na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
  • corocznego raportu w Sejmie o sytuacji kobiet,
  • skutecznej polityki prorodzinnej,
  • refundacji zapłodnienia in vitro,
  • ochrony kobiet i dzieci przed przemocą,
  • reformy systemu edukacji, aby przeciwdziałał on dyskryminacji kobiet.

Nagrodę specjalną Kongresu Kobiet otrzymała prof. Maria Janion, jedna z najwybitniejszych humanistek polskich naszej epoki.