XII Kongres Kobiet

był wyjątkowy, bo to już czas ograniczeń związanych z pandemią COVID. Odbył się hybrydowo, a wydarzenia online trwały przez tydzień od 27 września do 3 października 2020 roku

Partner Honorowy – M. St. Warszawa

Partnerzy

Specjalne Podziękowania

Patroni Medialni