XI Kongres Kobiet

XI Kongres Kobiet przebiegał pod hasłem „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”, odbył się w Warszawie w dniach 20 i 21 września 2019 roku

Podczas XI Kongresu Kobiet zorganizowałyśmy 14 centrów tematycznych (ekonomiczne, samorządowe, zielone, kultury, gość-inności, przemoc vs siła kobiet, N. niepełnoprawne, niepokorne i niepokonanane, duchowe, LGBTQIA, praw zwierząt, komunikacji, edukacji, kobieta i kościół, gospodyń wiejskich i miejskich). Ponadto odbyły się 3 sesje plenarne, 5 warsztatów i 2 wystawy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 2500 uczestniczek i uczestników, przedstawicielek z 14 województw, a także goście z 14 państw.

W organizacji pomagało ponad 60 wolontariuszek i wolontariuszy, a całe wydarzenie relacjonowało ponad 200 przedstawicieli świata mediów.

Ponad podziałami dyskutowały przedstawicielki kultury, polityki, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów, gospodynie domowe, mieszkanki miast i wsi. Dziękujemy za obecność, jednocześnie zachęcamy do udziału w licznych projektach, które podejmuje nasze stowarzyszenie.


POSTULATY XI KONGRESU KOBIET