X Kongres Kobiet

jubileuszowy Kongres odbył się w Łodzi 16 i 17 czerwca 2018 roku

Na to coroczne ogólnopolskie święto kobiet zarejestrowało się 4500 uczestniczek i uczestników.

 • Przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym.
 • Uczestniczyły przedstawicielstwa 9 państw (Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Dania, Ukraina, Węgry, Macedonia).
 • Wzięło udział 9 grup zorganizowanych (m.in. grupa rekonstrukcyjna herstoryczna, reprezentujące różne regiony, zawody, firmy, stowarzyszenia, kluby).
 • Obrady Kongresu relacjonowało 64 przedstawicielek i przedstawicieli świata mediów.
 • W organizacji wydarzenia pomagała grupa …. wolontariuszy i wolontariuszek z Poznania i innych miast Polski.
 • Zorganizowano 23 Centra tematyczne.
 • Odbyło się 66 paneli równoległych,  21 warsztaty, 5 wykładów, 5 sesji plenarnych, 2 przemówienia inspiracyjne, 2 stand-upy, 2 koncerty, 1 przedstawienie.  
 • Wystąpiło 355 panelistek i panelistów.
 • Przedstawiono 2 raporty.
 • Pokazano 8 filmów.
 • Odbyło się 8 spotkań autorskich.
 • W Parku Kobiet wystawionych było 77 stoisk firm, organizacji pozarządowych i wydawnictw książkowych.