I Kongres Kobiet

odbył się w Warszawie w dniach 20 -21 czerwca 2009 roku pod hasłem 20 lat transformacji 1989 – 2009

Do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjechało 4 000 Polek z całego kraju. Na spotkaniu podsumowano wkład kobiet w historię ostatniego 20-lecia. Oprócz trzech debat plenarnych odbyło się 14 paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. kobietom w samorządach, w biznesie i na rynkach pracy, zdrowiu kobiet, a także przemocy domowej.

Kongres sformułował 135 postulatów w obszarach: polityki, samorządów, rynków pracy, przedsiębiorczości, związków zawodowych, zdrowia, edukacji, nauki, mediów, przemocy, alimentów, mniejszości narodowych, emerytur, grupy „50+”, handlu kobietami oraz ochrony praw kobiet. Dwa główne to: wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych oraz powołanie niezależnego rzecznika ds. równości.

Uczestniczki Kongresu zostały przywitane przez Jolantę Kwaśniewską oraz Marię Kaczyńską. Część merytoryczną rozpoczął wykład prof. Marii Janion. Część panelową – zainaugurowała dyskusja prowadzona przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską. Drugiego dnia przemówienie wygłosiła Melanne Verveer, Ambasadorka do spraw Kobiet w Departamencie Stanu USA, współzałożycielka i członkini Zarządu Vital Voices Global Partnership. Do uczestniczek Kongresu specjalnie nagrane wystąpienie przesłała Hillary Clinton, amerykańska szefowa dyplomacji.

Henryka Krzywonos-Strycharska została uhonorowana przez zgromadzone kobiety tytułem „Polki dwudziestolecia”.