Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Zielona Góra 2019

 

Anita Kucharska-Dziedzic

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC - doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka. Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Współzałożycielka i od 17 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją. 
Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji, przewodniczącą Rady drugiej kadencji. członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego. Laureatka w 2016 r. Nagrody Polskiej Rady Biznesu im Jana Wejcherta w kategorii; „Działalność społeczna”, wyróżniona odznaką: „Zasłużona dla Województwa Lubuskiego” w 2016 r. Mama Antka, żona Piotra.

Kontakt

akucharska-dziedzic@kongreskobiet.pl

tel. 602 558 017