Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2019 

 

 
ANETA DEKOWSKA  ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Członkini i współzałożycielka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 
 
 
 
Kontakt: 
anetadekowska@gmail.com
tel. 603 125 257
 
 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2019 

DOROTA ŁOBODA  teatrolożka, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos. Współtwórczyni i jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, organizatorka ogólnopolskich protestów przeciwko reformie Anny Zalewskiej oraz współorganizatorka zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.
 
 
Kontakt: 
dorota.loboda@gmail.com
tel. 516 094 450