Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

„Kongresowe Spotkania z Herstorią” odbywają się z okazji Roku Praw Kobiet ogłoszonego w 2017 roku przez Sejm Rzeczpospolitej. Realizowane są w ramach obchodów Stulecia Praw Kobiet zainicjowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet przy wsparciu:  Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) oraz Fundacji imHeinricha Bölla. Medialnie cykl spotkań wspierają: Wysokie Obcasy (dodatek Gazety Wyborczej skierowany do kobiet) oraz Onet - Kobieta.

Spotkania odbywać się będą w miejscach herstoryczne nieoczywistych, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z wielką historią, a tym bardziej ze śladem udziału w niej kobiet. Spotkania odbędą się m.in. w Łomży, Wąchocku, Wąbrzeźnie, Żarnowcu, Bytomiu, Sulejówku, Otwocku, Gnieźnie i w Zakopanem. 
Dziesięć akcji performatywnych (popularyzacja wiedzy historycznej), spotkań i wykładów na temat pracy Polek na rzecz praw kobiet, odzyskania niepodległości i tworzenia wspólnie z mężczyznami podwalin nowej Polski odbędzie się w muzeach, bibliotekach, izbach pamięci lub w siedzibach organizacji pozarządowych w całej Polsce. Na trasie wszystkich przejazdów oraz w ramach lokalnych happeningów rozdane zostaną pocztówki przedstawiające nigdy dotąd niepublikowany, kompletny poczet pierwszych ośmiu posłanek Sejmu Ustawodawczego, zaprojektowany w formie memu przez Martę Frej. 
Elementem projektu będą też próby nawiązania relacji z lokalnymi społecznościami oraz rewitalizacja zainteresowania niezwykłymi kobiecymi bohaterkami na danym obszarze. Celem projektu jest rozbudzenie pamięci herstorycznej w małych ośrodkach rozsianych po całej Polsce. W projekcie kładziemy nacisk na to, aby upamiętnienie poszczególnych postaci nie miało jednorazowego charakteru, ale na trwałe wpisało się do zrozumienia historii danego miejsca oraz kontynuowane przez lokalną społeczność.

Bardzo ważnym elementem projektu będą bieżące interakcje społeczne, budowanie zainteresowania poprzez performance oraz rozmowy i mini-wykłady. Projekt zakończy publikacja, która stworzy nieoczywistą mapę herstoryczną, przedstawiającą wycinek wiedzy o Matkach Niepodległości i ich wielkim dziele oraz o często zapomnianej i niedocenionej pracy "zwykłych kobiet" i ich codziennemu poświęceniu.
Podczas realizacji projektu (od 4 października do połowy listopada) informacja o projekcie będzie na bieżąco aktualizowana zarówno na stronie Kongresu Kobiet jak i na profilu Stulecie Praw Kobiet oraz w partnerskich mediach.
 
 
KONGRESOWE SPOTKANIA Z HERSTORIĄ, Projekt 21.09-20.11.2018
 
KALENDARIUM

04.10                   Łomża: „Maria Moczydłowska – posłanka z Łomży” (Solidarność „posełek”)

12-13.10              Wąchock: „Czarna Biżuteria Czarnych Sukienek” (Żałoba jako bunt, opór, mistyka)

15-16.10              Gniezno: „Gniezno. Tu powstała Polska. Bez kobiet?” (Nauka nie jest dla kobiet?) 
17-18.10              Wąbrzeźno – Srebrniki: „Działaczki narodowe, czyli nikt?” (Płeć patriotyzmu?)
27-28.10              Zakopane: „Zakopane. Miasto kobiet?” (Nieoczywiste herstorie miast)
3-4.11                   Żarnowiec: „Ja kułam pioruny, a ona nimi miotała” (Kobiece nieposłuszeństwo i tabu)

6 lub 8.11            Otwock (tbc): „Pionierki z Otwocka. Siostry Marii Skłodowskiej i inne siłaczki”. Leczenie ADHD 100 lat temu/ budowanie kina, rzeźba w rękach kobiet – nieznane nazwiska siłaczek wielu dziedzin)

07.11                     Bytom:                 Bytom, „Praca kobiet nigdy się nie kończy” (Ja? Nic przecież takiego nie zrobiłam)

10.11                     Gdańsk: „Herstoria jest nam potrzebna właśnie teraz!” (główne wątki: Matki Niepodległości, czy  Niepodległość jest kobietą, Pierwsza Dama i inne kobiety niepodległości)
Motto„(…) Lękam się kobiet! Ten szatański naród zawsze działał przez nie (…).” 

16/17/18.11       Brenna/Górki Wielkie „Bez kobiet, to się nie uda” (Pierwsza kwota na listach wyborczych, 1918 – kobiety w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)
 
20.11 – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Spotkania odbywają się w muzeach, bibliotekach, izbach pamięci, lokalnych siedzibach stowarzyszeń itp., w ww. miejscowościach. Każdemu wykładowi towarzyszy roll-up prezentacją logotypów organizatorów projektu oraz ulotka przedstawiająca nigdy wcześniej niepublikowany kompletny poczet Posłanek Sejmu Ustawodawczego 1919-1922.  W ten sposób Kongres Kobiet poprzez wizerunek pierwszych polskich posłanek symbolicznie upamiętnia zapomniane bohaterki polskiej historii, o których zbyt mało dowiadujemy się z podręczników historii. Projekt pocztówki: Marta Frej.

 

Projekt odbywa się przy wsparciu: Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Polsce, Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Fundacji im. Heinricha Boella, Przedstawicielstwo w Polsce. Patronat medialny: Wysokie Obcasy oraz Onet Kobieta.


Pomysłodawczynią i wykonawczynią projektu jest dr Małgorzata Tkacz-Janik, autorka broszury: „Chcemy całego życia. Stulecie praw kobiet 1918-2018”, pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet, która performując wiedzę historyczną przeprowadzi projekt w przebraniu emancypantki z przełomu XIX i XX wieku.

 
 
 
 

Aktualności


N.28 czyli Wielki Kongresowy Konkurs Herstoryczny

N.28 czyli Wielki Kongresowy Konkurs Herstoryczny

Co miesiąc do wygrania bardzo kobiece nagrody! 

„Chcemy całego życia” - KONFERENCJA

„Chcemy całego życia” - KONFERENCJA

Kolejna Konferencja! Zapraszamy 28 listopada, godz. 10.30, Teatr Powszechny w Warszawie

Stulecie Posłanek

Stulecie Posłanek

10 lutego minie 100 lat odkąd kobiety zasiadają w polskich ławach sejmowych

"Chcemy całego życia" - nagrania z konferencji

"Chcemy całego życia" - nagrania z konferencji

28 listopada odbyła się konferencja „Chcemy całego życia” 100-lecie niepodległości z perspektywy kobiet. Zapraszamy do obejrzenia nagrań z wydarzenia

Kongresowe Spotkania z Herstorią. Spotkanie X

Kongresowe Spotkania z Herstorią. Spotkanie X

Kongresowe spotkania z herstorią - dziesięć akcji performatywnych, spotkań i wykładów w całej Polsce. Spotkanie X: Brenna (16.11) 

Odbyła się Wielka Gala Stulecia w Gdańsku

Odbyła się Wielka Gala Stulecia w Gdańsku

Wielka Gala Stulecia Praw Wyborczych Kobiet odbyła się w Gdańsku!