Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Zwyczajne Walne Zebranie Członkiń Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Dodano: 23 maja 2014

Ogłoszenie 

 

Zarząd  Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Członkiń, które  odbędzie się w dniu  25.06.2014 w godz. 15.00-17.00  w Warszawie. Planowane miejsce spotkania HOTEL BELWEDER KLONOWA, przy ul. Flory 2.

 

Na mocy Uchwały  nr 1 z dnia 12.06.2014 ustalono następujący porządek obrad:

1.  Otwarcie

2.   Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.   Przyjęcie porządku obrad

5.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za ubiegłyrok obrotowy

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy

7.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy

8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok obrotowy

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok obrotowy

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia.

12.    Zakończenie obrad

 

Sprawozdania będą do wglądu w biurze Kongresu Kobiet, ul.Mokotowska 17 lok.33, począwszy od dnia 28 maja, w dni robocze, w godzinach 11:00-14:00.

Prosimy mieć ze sobą Dowody Osobiste!

 

- DOKUMENTY

   ♦ Sprawozdanie finansowe za 2013

   ♦ Sprawozdanie z działalności Kongresu Kobiet 2013

   ♦ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2013

   ♦ Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia 2013

   ♦ Uchwały Rady Stowarzyszenia

   ♦  Uchwała Zarządu nr 1

   ♦  Proponowane uchwaly