Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Dodano: 2 czerwca 2016

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2016 r.

Niniejszym zawiadamia się o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2016 r. w  w Warszawie, w Rezydencji Belweder przy ul. Flory 2.

Posiedzenie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Członków. Przewiduje się, że rozpoczęcie posiedzenia Rady nastąpi ok. godz. 19.00.

Planowany porządek obrad Rady Stowarzyszenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia na okres kadencji 2016-2019
3. Wybór Zarządu na okres kadencji 2016-2019
4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

Henryka Bochniarz