Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Zagrożona jest demokracja - Oświadczenie Kongresu Kobiet

Dodano: 13 grudnia 2015

Kongres Kobiet od samego początku był ruchem ponadpartyjnym, ale też od samego początku był ruchem demokratycznym, praworządnym
i stojącym na gruncie Konstytucji. Naszym celem było i jest urealnienie niektórych zapisów konstytucyjnych (przede wszystkim równości kobiet
i mężczyzn), a nie podważanie jej zapisów. Stoimy na gruncie państwa prawa, wolności obywatelskich oraz trójpodziału władzy. To oczywiste! Dziś jednak te oczywistości są kwestionowane. Partia, która zdobyła władzę w ostatnich wyborach, podważając wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zagraża temu, co stanowi fundament nowożytnego państwa. Według PiS nie konstytucja a abstrakcyjna „wola narodu” ma stać ponad prawem, choć wiemy, że tę „wolę narodu” zawsze ktoś musi zdefiniować. Nie zdefiniuje się sama. Zrobi to lider. Autorytarne zapędy obecnej władzy budzą nasze największe zaniepokojenie. Zagrożona jest konstytucja i demokracja. Dlatego wiele członkiń Kongresu Kobiet wzięło w sobotę (12 grudnia) udział w ponadpartyjnym marszu organizowanym przez Komitet Obrony Demokracji. Strzegłyśmy i będziemy strzegły naszej ponadpartyjności, ale musimy reagować, gdy zagrożone są fundamenty naszej wolności.

O roli Kongresu Kobiet w obecnej sytuacji politycznej będziemy rozmawiać 15 grudnia podczas Rady Programowej.

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet