Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Walne Zgromadzenie stawia na doświadczenie

Dodano: 27 czerwca 2016

Ostatnio w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet wiele się działo. Podczas Walnego Zebrania członkiń Stowarzyszenia wybrałyśmy nowe władze. Dorota Warakomska ponownie została naszą Prezeską, a do Zarządu wróciła Małgorzata Fuszara. Reasumując, od 22 czerwca w Zarządzie zasiadają więc: Dorota Warakomska, Małgorzata Fuszara, Anna Karaszewska i Ewa Rumińska-Zimny. 

Radzie Stowarzyszenia, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, w nowej kadencji (2016-19) ponownie przewodniczy Henryka Bochniarz. Skład Rady Stowarzyszenia zasiliły Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, Aneta Ostrowska i Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Podsumowując – w powoływanej spośród zwyczajnych członkiń i członków Stowarzyszenia Radzie zasiadają: Henryka Bochniarz, Krystyna Boczkowska, Danuta Hübner, Beata Jarosz, Teresa Kamińska, Jadwiga Król, Justyna Kryczka, Bogusława Matuszewska, Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, Aneta Ostrowska, Anna Podniesińska, Kazimiera Szczuka, Agnieszka Szygenda, Magdalena Środa i Ewa Woydyłło-Osiatyńska.

Przed wyborem nowych władz, Walne zatwierdziło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie zakończyło wspólne hasło: „Do roboty!”