Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET

Dodano: 28 maja 2013

Podczas zeszłotygodniowego zebrania, Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok oraz sprawozdanie merytoryczne tylko z jednym głosem przeciwnym i jednym wstrzymującym się.
 
Walne Zebranie udzieliło także absolutorium Zarządowi organizacji – Annie Karaszewskiej (Prezeska), Elżbiecie Ćwiklińskiej–Kożuchowskiej, Małgorzacie Fuszarze, Justynie Kryczce i Annie Podniesińskiej (Wiceprezeski) – oraz członkiniom Komisji Rewizyjnej – Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz (Przewodnicząca), Małgorzacie Chechlińskiej i Renacie Hayder.
 
Ponadto Członkinie uchwaliły zmiany w statucie Stowarzyszenia umożliwiające staranie się w przyszłości o status Organizacji Pożytku Publicznego, wprowadzające żeńskie formy 
w nazewnictwie organów organizacji oraz powołały Radę Stowarzyszenia. 
 
Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet została Henryka Bochniarz: - Chciałabym bardzo podziękować za zaufanie. Przyznam, że gdy słucham o zmianach koniecznych do wprowadzenia w statucie, przypominają mi się nasze początki. Zaczynałyśmy w kilkanaście osób, teraz jesteśmy silną grupą. To cieszy. Musimy sobie jednak zadać pytanie, jak działać, by nie zgubić autentycznej chęci działania – powiedziała po poparciu jej kandydatury przez zebrane.
 
W skład Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet weszły: Lidia Adamska, Krystyna Boczkowska, Agnieszka Graff, Agnieszka Grzybek, Anna Gwoińska, Danuta Hubner, Beata Jarosz, Teresa Kamińska, Jadwiga Król, Barbara Labuda, Bogusława Matuszewska, Małgorzata Okońska-Zaremba, Kazimiera Szczuka, Agnieszka Szygenda, Magdalena Środa, Dorota Warakomska, Helena Żukowska, Dagmara Janowicz i Beata Jakoniuk-Wojcieszak.
 
Stowarzyszenie Kongres Kobiet to dzisiaj silna organizacja, zrzeszająca blisko 700 osób, która działa na rzecz wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce. Stowarzyszenie powstało w 2010 r., aby realizować postulaty ruchu społecznego Kongres Kobiet. Każdego roku członkinie i członkowie organizacji spotykają się w ramach Walnego Zebrania, aby przyjrzeć się ostatniemu rokowi działalności organizacji i udzielić absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.