Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

W RÓŻNICACH SIŁA! RELACJA Z PANELU V KONGRESU KOBIET

Dodano: 26 czerwca 2013

Ile potrzeb konsumenckich, tyle dróg, by je spełnić. Najważniejsza jest efektywność, a ta często rodzi się z różnorodności. Wyrównanie szans, wzajemna tolerancja i wykorzystywanie zróżnicowanych cech osobowości jest niejednokrotnie większym motorem biznesu niż tradycyjne przydzielania funkcji w firmie.
 
Różnorodność to nie tylko rasa, płeć, kolor skóry. To także cechy osobowe, predyspozycje czy potrzeby. O nowych trendach w zarządzaniu różnorodnością oraz wykorzystywaniu różnic w budowaniu sukcesów własnych regionów i firm rozmawiali: Anna Gwoińska,  pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Wielkopolsce, Agata Kaczmarska, dyrektorka HR Aegis Media Polska,  Lech Pilawski, dyrektor Konfederacji Lewiatan, Elżbieta Polak, marszałkini województwa lubuskiego i Dorota Trajder, właścicielka sklepu Intermarche w Świdnicy.  
 
Panel „Partnerstwo dla różnorodności – potencjał, wyzwanie, szansa” odbył się 14 czerwca 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w ramach V Kongresu Kobiet. Projekt Diversity Index był Partnerem Marytorycznym wydarzenia.
 
PLUSY DLA BIZNESU
 
Statystyki są jednomyślne – aż o 700% wzrosła sprzedaż jednego z produktów, gdy jego firma wykorzystała w swej reklamie różnorodność społeczną, a znany niemiecki bank powielił swoje zyski wielokrotnie, gdy skierował kampanie do osób homoseksualnych. Na tych i innych przykładach Anna Gwoińska pokazała, że tolerancja, wyrównanie szans i różnorodność w biznesie dają ogromne profity.
 
 
Różnorodność jest czynnikiem ekosystemu – przekonywała Agata Kaczmarska. – Tylko przy zachowaniu proporcji pomiędzy gatunkami w środowisku, zachowany pozostaje ład. Tę zasadę łatwo też odnieść też do firm. W Polsce o pewnym zachwianiu ekosystemu możemy mówić w odniesieniu do niedalekiej przyszłości. Zmniejszający się odsetek narodzin sprawi, że coraz więcej branży będzie zatrudniało obcokrajowców. By zapobiec takiej sytuacji, trzeba przekonać pracodawców, by wyszli poza tradycyjny model zatrudnienia – mówiła Dorota Trajder. Jako przykład podała pracowników Intermerche, którzy może bez odpowiedniego wykształcenia, ale po odpowiednim przeszkoleniu, stali się fachowcami w swych dziedzinach. To im popularna sieć sklepów zawdzięcza wiele z innowacyjnych pomysłów, np. własną wędzarnię wędlin. 
 
O plusach zatrudniania niepełnosprawnych mówił Lech Pilawski. W jego ocenie osoby te nie muszą być konkurencją. Wystarczy dostosować stanowiska do ich możliwości (np. niedosłyszący są świetnymi koordynatorami hałaśliwych urządzeń). Dla firmy niepełnosprawni są cennymi pracownikami, ponieważ za danie szansy odwdzięczają się solidną pracą.
 
 
REGIONY RÓWNOŚCI
 
Z lekką zazdrością mieszkanki innych regionów słuchały słów marszałkini województwa lubuskiego. Okazało się bowiem, że istnieją w Polsce tereny, gdzie zasady różnorodności są przestrzegane, nie ma różnicy płac, a większość problemów rozwiązuje się na bazie konsensusu. Tak jak w przypadku „walki” Zielonej Góry z Gorzowem o tytuł stolicy województwa. Dziś stolice są dwie i każda niesie nieocenioną wartość kulturową. Nic więc dziwnego, że to w lubuskiem odbywa się największy festiwal różnorodności – Przystanek Woodstock.  
 
Agata Kaczmarska stawia w swej firmie na partnerstwo. Dobre relacje szefów z podwładnymi, obustronne słuchanie problemów i wyciąganie z nich wniosków mają pozytywny wpływ na wydajność biznesową. Dyrektorka Aegis Media Polska przyznała, że na kwestie różnorodności zwróciła uwagę dopiero w momencie, kiedy zaczęła się zajmować innowacyjnością. Wtedy widoczne się stało to, że kobiety w swych działaniach częściej potrzebują wsparcia szefostwa, a wspierane – częściej odnoszą sukcesy. Potrzeby mikro- to wyniki makrośrodowiska, a egalitaryzm w firmie jest jakością nie tylko samą w sobie, ale także wpływa na zyski biznesowe. Być może to właśnie z powodu powszechnego partnerstwa – prywatnego i publicznego – Berlin jest najbardziej zaawansowanym technologicznie miastem Europy.
 
 
Po dyskusji gości przyszedł moment na pytania od sali. Najczęściej pytano o drogę do osiągnięcia sukcesu. Jak wynikło z odpowiedzi i wcześniejszej dyskusji, należy postawić na różnorodność i równość, a te okazują się być niewyczerpanym potencjałem.
 
Tekst:  Joanna Wygachiewicz, Biuro Prasowe Kongresu Kobiet
Zdjęcia: Wojciech Surdziel