Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Uwagi Kongresu Kobiet do Projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dodano: 7 stycznia 2016

Rząd przygotował projekt programu "Rodzina 500+", dzięki któremu rodzice mają otrzymać 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł miesięcznie świadczenie będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko.

Projekt ustawy

Do 21 stycznia trwają konsultacje społeczne ogłoszone przez rząd.  Bierzemy w nich udział - wysłałyśmy swoje uwagi do projektu do Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.